Kristjan Port, spordibioloogia professor, Tallinna Ülikool


Kristjan Porti huviks on inimese töövõime. Seda nii eksperimentaalselt kõige puhtamas vormis mõõdetavana sportliku töövõimena (mis moodustab siiski vaid osakese inimlikust pürgimusest) aga ka selle edendamine tehnoloogilise ja farmakoloogilise innovatsiooniga üha kasvavalt väljapoole nn „palgatööd“ elu kvaliteedi ja kestvuse teenistusse.