Apteekri roll esmatasandil on viimastel aastatel kogu maailmas suurenenud

Eelmisel nädalal olid Eestis Rahvusvahelise Farmaatsia Föderatsioon (FIP) esindajad Luís Miguel Lourenço ja Gonçalo Sousa Pinto. FIP on ülemaailmne organisatsioon, mis esindab üle 4 miljoni apteekri ja farmaatsiateadlase. FIP eesmärk on toetada apteekri elukutse arengut, pakkuda erinevaid juhendeid, analüüse ning koolitus-ja praktikavõimalusi, et jagada teadmisi oma liikmete vahel ning aidata kaasa innovatsioonile apteegis. Oluline on, et tänapäeva apteeker ja apteek vastaksid  maailma tervishoiuvajadustele ja ootustele.  

Gonçalo Sousa Pinto on FIP eeskõneleja just apteekri rolli laienemise teemal. COVID pandeemia näitas, et apteeker on patsiendile sageli esmane ja väga oluline kontakt tervishoius, seda nii lihtsamate haiguste ravis, tervise edendamisel kui ka haiguste ennetamisel. Luís Miguel Lourenço on apteeker, kes lisaks FIPile on aktiivne ka Portugali apteekrite ühenduses ning omab apteeke Lissabonis.  

Eesti Proviisorapteekide Liidu kutsel toimus 14. märtsil ümarlaud, kus lisaks FIP esindajatele osalesid riigi, ülikoolide, apteekrite ja perearstide esindajad. Eesmärk oli saada ülevaade apteekri muutunud rollist esmatasandil maailmas ning arutada, kuidas oleks võimalik parimaid praktikaid ka Eestis üle võtta. Eesti meditsiinimaastik seisab sarnaselt paljude riikidega lähiaastatel silmitsi süvenevate väljakutsetega. Rahvastik on vananemas, inimeste tervis on üha kasvavate elustiilihaigustesse haigestumise tõttu kehv ja tööjõupuudus arstide ning õdede hulgas tingib vajaduse ümber vaadata tööülesandeid esmatasandi korralduses. Eestis on välja töötamisel esmatasandi arengukava, kus apteekritel võiks senisest olla tunduvalt laialdasemad ülesanded lihtsamate tervisemurede lahendamisel, ennetustegevusel ning tervisenäitajate mõõtmisel. 

Arutelu tõi välja, et Eestis on apteegid inimetele hästi kättesaadavad ja mitmed teenused juba ka olemas, kuid vajalik on parem integreerumine tervishoidu. Patsiendi paremaks nõustamiseks ning teenuste pakkumiseks on oluline andmevahetus digilooga, usalduslik koostöö arstidega ning ka farmaatsia hariduse kaasajastamine. Patsientide teadlikkuse tõstmine iseravimisest ning inimkeskne lähenemine on samuti väga olulised. Väga huvitavad olid Portugali näited erinevate apteegiteenuste juurutamise ja rakendamise protsessi kohta ning arstide ja haiglatega tehtava koostöö kohta. 

Apteekrid Eestis on valmis esmatasandil rohkem panustama. Loodame, et rahvusvaheliselt juba tõestatud teenused on peagi ka meie apteekidest patsientidele paremini kättesaadavad.