Eesti Proviisorapteekide Liit kuulub PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) liikmete hulka.

PGEU liikmed on 33 Euroopa riigi kogukonnaapteekrite riiklikud ühingud ja kutseorganisatsioonid, sealhulgas EL-i liikmesriigid, EL-i kandidaatriigid ning EMP/EMÜ riigid. 
PGEU kuulub: 33 Euroopa riiki, 40 riiklikku ühingut, 26 tavalist liiget ja 7 vaatlejaliiget. 
Liikmetega saab tutvuda SIIN.


PGEU on koostanud dokumendi "Mida oleme õppinud siiani COVID-19 pandeemiast ja apteekrite roll pandeemiaga toimetulekuks" (inglise keeles), mis on leitav PGEU kodulehel.

Poola korraldab COVID-19 vaktsineerimise koolitused apteekritele

Poola korraldab 50 000 meditsiinitöötajale COVID-19 vaktsineerimise koolituse. Koolitatute hulgas on apteekreid, füsioterapeute ja laboridiagnostikuid. Koolitusi koordineerib keskus, mille ülesandeks on tervishoiutöötajate täiendõppe korraldamine Poolas (Medical Centre of Postgraduate Education - CMKP) ning kursused on planeeritud selle aasta 2. ja 3. kvartalisse. 

Prantsusmaa apteekrid said õiguse vaktsineerida

Vaktsineerimise kiirendamiseks on Prantsuse valitsus andnud apteekritele õiguse vaktsineerida elanikke COVID-19 vastu. Prantsuse apteekrid asuvad aktiivselt vaktsineerima alates 15. märtsist ja lähtuvalt Prantsusmaa vaktsineerimise korraldusest, vaktsineeritakse esmajärjekorras üle 50-aastaseid riskirühma kuuluvaid täiskasvanuid. 5. märtsil avaldas Prantsusmaa tervishoiuminister määruse, mis lubab Prantsuse apteekides vaktsineerida elanikke COVID-19 vastu. 

Ühendkuningriigis vaktsineerivad apteekrid COVID-19 vastu

Suurbritannia ajaloo suurim vaktsineerimisprogramm algas 8. detsembril 2020, kui toona 90-aastane Margaret Keenan vaktsineeriti Coventry ülikoolihaiglas Pfizeri ja BioNTechi toodetud ja välja töötatud COVID-19 vaktsiiniga. 27. jaanuariks 2021 oli vaktsineeritud üle kuue miljoni inimese. Kuidas aitavad sellise mastaapse programmi läbiviimisele kaasa apteegid ja apteeker?

Euroopa tervishoiutöötajad peaksid vaktsineerima end COVID-19 vastu

Euroopa tervishoiuvaldkonna töötajad avaldasid täna manifesti, mis julgustab tervishoiutöötajaid vaktsineerima COVID-19 vastu.

Manifestis tuuakse välja kolm peamist põhjust, miks peaksid kõik tervishoiutöötajad end COVID-19 vastu vaktsineerima, kui neil on selleks võimalus, ning miks on oluline aidata kaasa COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamisele üldsuse seas.