Poola korraldab COVID-19 vaktsineerimise koolitused apteekritele

Poola korraldab 50 000 meditsiinitöötajale COVID-19 vaktsineerimise koolituse. Koolitatute hulgas on apteekreid, füsioterapeute ja laboridiagnostikuid. Koolitusi koordineerib keskus, mille ülesandeks on tervishoiutöötajate täiendõppe korraldamine Poolas (Medical Centre of Postgraduate Education - CMKP) ning kursused on planeeritud selle aasta 2. ja 3. kvartalisse.

COVID-19 vaktsineerimiskoolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa keskendub vaktsiinidele ja vaktsineerimise korraldusele (näiteks vaktsineerimise näidustused ja vastunäidustused, eelintervjuud) ning kirjeldab ka seda, kuidas vaktsineerimist korrektselt dokumenteerida. Teoreetiline osa viiakse läbi veebis e-loenguna, kus osalejatele on tagatud personaalne  juurdepääs loengutele.

Koolituse praktiline osa toimub koolitusüksuste simulatsioonikeskustes ja selle eesmärk on praktiliste oskuste arendamine vaktsineerimise läbiviimisel ja esmaabiprotseduuridega tutvumine.

Pärast kursuse edukat läbimist saavad osalejad tunnistuse, mis annab neile kvalifikatsiooni COVID-19 vastaseks vaktsineerimiseks.