Eesti Proviisorapteekide Liit

Eesti Proviisorapteekide Liit (EPAL) on apteegipidajaid ja apteegipidajatele frantsiisiteenuse pakkujaid ühendav
mittetulundusühing, mis esindab ja kaitseb apteekide ja apteegi töötajate sotsiaalseid, majanduslikke ja kutsealaseid õiguseid ning huve.

Visioon ja missioon

EPALi visioon on pakkuda tipptasemel partnerlust riigile ja teistele tervishoiusektori osapooltele ning olla suurim, professionaalseim ja innovatiivseim apteegisektori esindusorganisatsioon Eestis.

EPALi missioon on olla tugev partner apteegi omanikele ja frantsiisiteenuse pakkujatele, esindades nende huve, kujundades sektori mainet ning pakkudes kaasaegset täiendõpet apteekritele.

Fookused

 • Panustame patsiendikeskse ravimiabi ning professionaalse tervise- ja ennetusalase nõustamise arendamiseks
 • Toetame ja propageerime apteegisektori innovatsiooni ja kaasaegsete digilahenduste kasutamist
 • Peame oluliseks rahvusvahelist suhtlust ja teeme koostööd, et tuua Eesti apteegisektorisse parimaid praktikaid teistest riikidest
 • Rakendame omaniku rollist tulenevaid ja kogemustel põhinevaid professionaalseid teadmisi apteegi pidamisel
 • Anname apteegile kandvama rolli esmatasandi tervishoius, sealhulgas leiame viise, kuidas tuua rohkem terviseteenuseid apteeki
 • Edendame farmaatsiaharidust ja apteekrite erialast täiendõpet
 • Propageerime apteekri elukutset avalikkuses ja järelkasvu seas
 • Seisame liikmete huvide eest õigusloome protsessides

Miks olla meie liige?

 • Kuuluda ja saada osa organisatsiooni tegevustest, millel on eelmainitud visioon, missioon ja fookused;
 • Kõikidele liikmetele on tagatud kindel arv tasuta e-loenguid aastas erialatöötajate koolitusvajaduste täitmiseks;
 • Kõikidele liikmetele on soodsam tavakoolituse hind;
 • Tasuta e-loengute tellimise mahu mugavamaks jälgimiseks saadab EPAL kord kvartalis ülevaate, millises mahus on apteekides tellitud tasuta e-loenguid.

Millest me lähtume? 

 • Apteegisektori visioonidokument 
 • Apteegiteenuse kvaliteedijuhis 
 • Ravimpoliitika 2030 dokument 
 • Täida liikmeankeet

  Email again:


  Allolevalt sisestada ettevõttele kuuluvate nii põhi- kui haruapteekide nimi koos apteegis/apteekides töötavate erialatöötajate (proviisorid ja farmatseudid kokku) arvuga