Koduse ravimikapi üle vaatamine ja ravimijäägid

Vähemalt kord-paar aastas soovitame koduse ravimikapi üle vaadata, et teaksite otsa saanud ravimite asemele vajadusel uued soetada ja eemaldada kõlblikkusaja ületanud (st aegunud), kõlbmatuks muutunud (valedel tingimustel säilitamise vms tõttu) ning kasutamata jäänud ravimid. Ravimijäätmed on ohtlikud jäätmed nende mõju tõttu looduskeskkonnale. Seetõttu ei tohi ravimijäätmeid visata segaolmejäätmete hulka ega kanalisatsiooni.

Korrektselt kogutud ravimijäätmed põletatakse spetsiaalses ohtlike jäätmete põletis kõrgtemperatuuril vähemalt 1300 Co. Kuni 2 kilogrammi koduses majapidamises tekkinud ravimijäätmeid saate tasuta viia lähimasse jäätmejaama, ohtlike jäätmete kogumispunkti või apteeki, et ohtlikud ravimijäätmed saaks hävitatud vältides neist tulenevat ohtu keskkonnale ning tervisele.

Mida jälgida ravimikappi üle vaadates?

MÕELGE, KAS KODUNE RAVIMIKAPP ON:
 • lastele, ravimite osas mitte orienteeruvatele pereliikmetele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Ravimimürgistuste vältimise soovitused leiate ka Mürgistusteabekeskuse veebist;
 • eemal kohtadest, kus temperatuur ja õhuniiskus võivad oluliselt muutuda ja selle tulemusel ravimi kõlblikkust mõjutada (vannituba ei sobi ravimite säilitamiseks; aknad-aknalaud, välisuks, küttekeha ja pliit võiks olla ravimikapist eemal);
 • sobiv konkreetse ravimi säilitamiseks. Enamus ravimeid on mõeldud toatemperatuuril säilitamiseks. Külmikus hoidke vaid neid ravimeid, mille pakendi infolehes on see ette nähtud – teiste ravimite puhul ei aita jahe temperatuur kaasa ravimi paremale/pikemale säilimisele ja võib mõnel juhul ravimi kvaliteedile hoopis halvasti mõjuda. Ravimi säilitamistingimused leiate ravimi pakendi infolehe 5. punktis - hoidke ravimeid pakendi infolehes toodud tingimustel, sest vaid nii saab olla kindel ravimi kvaliteedi ja toime säilimises kõlblikkusaja lõpuni. Ravimi kvaliteedi langemine ei paista enamasti välja!
VAATA RAVIMIKAPIS OLEVAD RAVIMID ÜKSHAAVAL ÜLE:
 • Kas ravimi pakendile märgitud kõlblikkusaeg on möödas? See on märgitud ravimi pakendile aasta ja kuu täpsusega, osadel ravimitel on pakendi infolehes lisaks lühem kõlblikkusaeg alates pakendi avamisest. Kui jah, siis ei ole ravim kasutamiskõlblik, sest sellel ei pruugi olla enam ravimi infolehes kirjeldatud toimet ning ravimi kasutamine ei pruugi olla ohutu;
 • Kas teie leibkonnas läheb ravimit ka edaspidi tarvis? Üleliigsed ravimid tuleks mürgistuste vältimiseks eemaldada, et need kogemata mõne teise ravimi asemel kasutusse ei satuks. Ostetud ravim võib üleliigseks muutuda, kui näiteks:

- arst on raviskeemi muutnud (üks ravim on teisega asendatud või raviskeemist üldse kõrvale jäetud),

- lapsed on kasvanud ja väikelastele mõeldud ravimid ei ole enam suuremale lapsele sobivas annuses,

- retseptiravimi kuur on lõppenud ja selleks ei kulunud tervet pakendit,

- ravimeid kasutanud pereliige on lahkunud.

VALIGE KODUSESSE RAVIMIKAPPI RAVIMID NII, ET VÄLDITE LIIGSETE RAVIMIJÄÄTMETE TEKET:
 • käsimüügiravimeid oma leibkonna liikmete, sh lemmikloomade vajadusi arvestades üheks nädalaks vajalikus koguses;
 • igat retseptiravimit ostke juurde ühe retsepti kaupa, kui kodus on alles veel eelmise retseptiga ostetud ravimit üheks kuuks vajalikus koguses.
RAVIMIJÄÄTMEID RAVIMIKAPIST VÄLJA VÕTTES VAADAKE, KAS TEGEMIST ON RAVIMIGA (VAJADUSEL KÜSIGE NÕU APTEEKRILT):
 • ravimi pakendil on kirjas, et tegemist on kas käsimüügi- või retseptiravimiga – teistel toodetel sellist kirjet ei ole;
 • toidulisanditel, mis ei ole ravimid, on pakendil kirjas, et tegemist on toidulisandiga (inglise keeles ka food supplement). Toidulisandid, loodustooted, hügieenitarbed ja kosmeetika(nt paljud vitamiinid) ei ole ohtlikud jäätmed ja võite need pakendist eemaldada ja panna olmejäätmete hulka.
 • meditsiiniseadmed (sh plaastrid, söetabletid, süstlad, kraadiklaasid, glükomeetrid) ei ole samuti ravimid ja neid apteegid vastu ei võta.
  Meditsiiniseadmete puhul jälgige nende pakendil olevaid juhiseid, sest osa neist on segaolmejäätmed, osa võib liigituda ohtlikeks jäätmeteks või ka elektroonikajäätmeteks.
  - ohtlikud meditsiiniseadmete jäätmed saate viia lähimasse jäätmejaama või ohtlike jäätmete kogumispunkti (jäätmejaama või kogumisringi raames);
  - elektroonikaseadmed saab viia jäätmejaama või suuremates kauplustes asuvatesse elektroonikajäätmete kogumiskasti;
  - ohtlikud jäätmed nagu elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid tuleb viia jäätmejaama või ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Purkidest, tuubidest, pudelitest ega blistritest ärge ise ravimijääke välja võtke. Ravimijääke sisaldav ravimiga vahetus kokkupuutes olev pakend viige esimesel võimalusel jäätmejaama või apteeki. Seni hoidke ravimijäätmeid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

OHTLIKUD RAVIMIJÄÄTMED SAATE VIIA:
 • ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti või jäätmejaama, kus võetakse vastu ohtlikke jäätmeid.
 • lähimasse apteeki, mille leiate apteekide kaardilt.
Allikas ja rohkem infot: Ravimiamet