Alar Irs, Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku arst-õppejõud

Alar Irs on Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku ja radioloogiakliiniku arst-õppejõud ja Kliinikumi 3. kliinilise valdkonna juht (südame-, kopsu-, kõrva- ja stomatoloogia kliinik). Ta kuulub mitmetesse rahvusvahelistesse kliinilise farmakoloogia erialaühendustesse ning on Eesti Kardioloogide Seltsi juhatuse liige. LIsaks töötab Alar Ravimiameti meditsiininõunikuna ja on Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee liige.