Anu Parvelo, MTÜ Eesti Noored Perearstid ja Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige

Anu Parvelo on peremeditsiini resident, Eesti Perearstide Seltsi ja MTÜ Eesti Noored Perearstid juhatuse liige. Lisaks peremeditsiini arendamisele on ta ka üks esmatasandi arengukava töögrupi juhtidest, kelle põhiline ülesanne on kajastada inimkesksuse teemat arengukavas. See tähendab, et kõik esmatasandil pakutavad teenused arvestavad inimeste kogemuste, võimaluste ja vajadustega. Tugeva esmatasandi võtme sõnadeks on esmatasandi koostoimimine ja ühtne kommunikatsioon, see tähendab, et perearstid ja apteekrid edastavad inimesele ühesuguseid sõnumeid, on kursis üksteise tööga ning toetavad üksteist oma teadmiste piires.