Isikuandmete töötlemisest

Koolituskeskuse koolitustele ja kasutajaks registreerimine

Isikuandmete edastamisega annate nõusoleku Eesti Proviisorapteekide Liidu Koolituskeskusele edastatud isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel:

  • Vastavalt ravimiseaduse § 45, mis käsitleb apteekrite täiendõppe koolitust, tuleb Eesti Proviisorapteekide Liidul koguda, säilitada ning töödelda isikuandmeid. Seetõttu on Eesti Proviisorapteekide Liidul kohustus küsida andmeid, mida on vajalik koguda vastavalt ravimiseadusele ja apteekril on kohustus neid andmeid jagada.
  • Isikuandmete töötlemine on vajalik e-loengutele kasutajaks registreerimisel e-õppekeskkonnas ja auditoorsele koolitustele registreerimiseks ning hilisemaks tõendite/tunnistuste väljastamiseks nii e-loengu kui tavakoolituse läbimise järgselt.
  • Lisaks töödeldakse andmeid vastavalt raamatupidamise seadusele, et vajadusel väljastada arve apteekri täiendõppe (auditoorse või e-õppekeskkonna koolituse) osaluse eest. Andmeid säilitatakse vastavalt seadustele, mida nõuab ravimiseadus või raamatupidamise seadus.
  • Muid kogutud andmeid (registreerimissoovid) ei töödelda kauem, kui on vajalik.
  • Apteekri isikuandmete töötlemise osas on vastutav töötleja Eesti Proviisorapteekide Liit MTÜ (edaspidi Töötleja), registrikood (80163971), aadress Raekoja plats 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa, e-post koolitus@epal.ee.
  • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, salvestab, edastab) järgmisi apteekri poolt edastatud isikuandmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress, ettevõtte nimi, apteegi nimi, telefoninumber.
  • Töötlejal on õigus edastada apteekri poolt edastatud isikuandmeid Ravimiametile ja tööandjale koolituskohustuse täitmise kontrollimiseks.
  • Töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse ning turvalisuse nõuetest ning mitte avaldama apteekri isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole eelnevas punktis mainitud isikud.
  • Apteekril on seoses tema isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist koolitustegevuse lõpetamisel. Selleks palume võtta ühendust aadressil info@epal.ee
  • Igal apteekril on õigus pöörduda Andmekaitse inspektsiooni poole, kui tema andmeid on valesti töödeldud või on eksitud andmekaitse seaduse vastu.