Isikuandmete töötlemisest

Isikuandmete edastamisega annate nõusoleku Eesti Proviisorapteekide Liidu Koolituskeskusele edastatud isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel:
  • Isikuandmete töötlemine on vajalik kasutajaks registreerimisel e-õppekeskkonnas ning e-loengutele või auditoorsele koolitustele registreerimiseks ning hilisemaks tõendite/tunnistuste väljastamiseks nii e-loengu kui tavakoolituse läbimise järgselt.
  • Täiskasvanute koolitusseaduse paragrahv 9 alusel peab täiendkoolituse korraldaja pidama arvestust väljastatud tõendite ja tunnistuste üle, sh säilitama dokumentidele kantud andmed. 
  • Lisaks töödeldakse andmeid vastavalt raamatupidamise seaduse paragrahv 7 ja 12 alusel, et vajadusel väljastada arve apteekri täiendõppe (auditoorse või e-õppekeskkonna koolituse) osaluse eest. 
  • Muid kogutud andmeid (nt registreerimissoovid) ei töödelda kauem, kui on vajalik.
  • Apteekri isikuandmete töötlemise osas on vastutav töötleja Eesti Proviisorapteekide Liit MTÜ (edaspidi Töötleja), registrikood (80163971), aadress Raekoja plats 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa, e-post koolitus@epal.ee.
  • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, salvestab, edastab) järgmisi apteekri poolt edastatud isikuandmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress, ettevõtte nimi, apteegi nimi, telefoninumber.
  • Töötlejal on õigus edastada apteekri poolt edastatud isikuandmeid Ravimiametile ja tööandjale koolituskohustuse täitmise kontrollimiseks.
  • Töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse ning turvalisuse nõuetest ning mitte avaldama apteekri isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole eelnevas punktis mainitud isikud.
  • Apteekril on seoses tema isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist koolitustegevuse lõpetamisel. Selleks palume võtta ühendust aadressil info@epal.ee
  • Igal apteekril on õigus pöörduda Andmekaitse inspektsiooni poole, kui tema andmeid on valesti töödeldud või on eksitud andmekaitse seaduse vastu.