Karin Kogermann, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja

Prof Karin Kogermann on lõpetanud Tartu ülikooli proviisoriõppe ning kaitsnud oma doktorikraadi Helsingi ülikoolis. Tema doktoritöö teema oli seotud füüsikalise farmaatsia ja farmatseutilise tehnoloogia valdkonnaga uurides raviainete muutuseid farmatseutiliste protsesside ajal. Pärast kaitsmist naasis ta Tartu ülikooli, kus alustas tööd teadlase ja õppejõuna Farmaatsia instituudis ning paralleelselt teostas oma järeldoktorantuuri tehnoloogiainstituudis uurides antibiootikumide toimemehhanisme. Praegusel hetkel töötab ta füüsikalise farmaatsia professorina ja juhib oma teadusgruppi, mille peamiseks uurimisvaldkonnaks on antimikroobsete haavakatete arendamine ning nende omaduste uurimiseks sobivate mudelite väljatöötamine. Lisaks töötab ta eksperdina Euroopa farmakopöa ja Eesti Ravimiameti komisjonides, on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige, Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi ja Euroopa Haavahoolduse Assotsiatsiooni liige ning alates eelmisest aastast on ta ka Farmaatsia instituudi juhataja ametis.