Katrin Kiisk, Ravimiameti peadirektor. 

Kõrghariduse on ta omandanud arsti erialal, lisaks lõpetanud rahvatervise magistrantuuri, tervishoiukorralduse erialal ning täiendanud ennast juhtimise alal. Ravimiametis on Katrin Kiisk töötanud erinevatel ametikohtadel üle 20 aasta. Samavõrd pikaaegne on ka tema juhtimiskogemus.

Lisaks on ta aktiivselt panustanud rahvatervise teemadesse laiemalt, kui vaid ravimivaldkond. Kuulub Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 juhtrühma, esindab Ravimiametit põhiliikmena immunoprofülaktika komisjonis ja asendusliikmena Ravijuhiste Nõukojas. Osaleb nii Eesti kui Euroopa ravimiameti IT arenduste juhtrühmades. Rahvusvahelist teadmist ja kogemust Eesti hüvanguks toetavad osalused Euroopa Komisjoni ning Euroopa Ravimiameti ekspertrühmades ja komiteedes. Lisaks on ta osalenud osalenud mitmete ravimialaste õigusaktide eelnõude koostamisel