25. septembril peetava ülemaailmse apteekrite päeva teema on “Apteegid tugevdavad tervishoiusüsteemi”

COVID-19 on näidanud vaieldamatuid tõendeid apteekri võimekuse kohta tervishoiusüsteemi toetamisel. FIP-i liikmesorganisatsiooni Ameerika Apteekide Ühenduse andmetel teostasid pandeemia ajal USA apteekide meeskonnad üle 350 miljoni protseduuri- COVID-testimise, vaktsineerimise, ravi ja statsionaarse ravi näol.

Paljud rahvusvahelised agentuurid ja mõttekojad määratlevad hästi toimivat tervishoiusüsteemi kui: kättesaadavat ja usaldusväärset ravimite ja tehnoloogiate tarnimist; koolitatud ja motiveeritud tervishoiutöötajaid; head infrastruktuuri (sealhulgas parem juhtimine); tõenduspõhised poliitikad; tugevad plaanid; ja piisav rahastamine.

Kahtlemata on apteek hädavajalik ravimite vastutustundliku kasutamise jaoks ja turvalise tarneahela tagamiseks. FIP toetab apteekrite elukutset nendes võtmerollides, kuid töötab ka selle nimel, et muuta praktikat, teadust, haridust ja tööjõudu FIPi arengueesmärkide ja ühtlustatud ressurssidega, toetades riiklikke organisatsioone ülemaailmsete poliitiliste avaldustega ja kutsudes valitsusi üles suurendama tervishoiu rahastamist ja parandama keskkonda tervishoiutöötajatele.

FIPi missioon on toetada tervise valdkonda ülemaailmselt, võimaldades farmaatsiapraktika, teaduse ja hariduse edendamist. Võtame näiteks kogukonna apteegid. Need apteegid tugevdavad tervishoidu, pakkudes nõu, teavet ja koolitusi, sõeluuringuid/teste ja vaktsineerimisi. Siiski on palju muid vajadusi, mida kogukonna apteekrid saavad rahuldada, mis leevendaks survet ja säästaks aega tervisesüsteemi muudelt valdkondadelt. Ravimite asjatundjatena võiks lubada rohkematel apteekritel ravimeid välja kirjutada ja ravimisega alustada. Apteekritel on ka oskused toetamaks ka pikaajaliste haigusseisunditega, näiteks diabeediga patsiente. Kõikides riikides on vaja teha uusi arengusamme, kui tahame saavutada universaalse ja ühtlustatud tervishoiusüsteemi

FIPi sõnum 2023. aasta maailma apteekrite päevaks on selge: Laske apteekidel teha rohkem.

FIP-i maailma apteekrite päeva kampaania annab apteekidele võimaluse tähistada oma saavutusi ühiskonna toetamisel, aga ka tutvustada oma väärtust ja edasist potentsiaali tervise parandamisel.