Apteekrite infopäev keskendus ravimiseaduse ja määruste muudatustele

23. mail korraldas Ravimiamet apteekritele infopäeva, mis keskendus eelkõige viimase poole aasta jooksul jõustunud ravimiseaduse ja selle alusel antud määruste muudatustele. Esmakordselt valmisid infopäeva ettekannetest ka järelevaadatavad salvestused.

„Ravimite maailm on pidevas arengus ja sedapidi muutuvad ka ravimiregulatsioonid. Kuigi infopäeval käsitletud teemadest oleme apteekritele varasemalt ülevaate andnud oma infokirjades, annab selline üritus võimaluse teemad uuesti üle rääkida ja apteekritel muudatuste kohta täpsustavaid küsimusi esitada,“ tõdes Ravimiameti järelevalve osakonna juhataja ja infopäeva eestvedaja Liis Prii. „Uuendusi ühtviisi mõistes saame neid sujuvalt rakendada ning seada ka tulevikumõtteid küsimustes, mis täna ehk veel kõige paremini pole lahendatud."

Kokku osales Ravimiameti infopäeval 136 apteekrit ning ettekannetega esinesid Ravimiameti ja Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutuse spetsialistid ning apteekide infosüsteemide arendajate esindajad.

Ettekannetes räägiti Schengeni tunnistuste väljastamise liikumisest apteekidesse, anti ülevaade muutunud nõuetest apteekide pädevatele isikutele ja nende asendajatele ning selgitati nii ravimite asendamise, teisest apteegist ravimi valmistamise tellimise kui ka müügisaali väljapaneku põhimõtteid. Lisaks räägiti ravimite ehtsuse kontrollist, ravimijäätmete käitlemisest ja klienditeenindajate kasutamisest apteegis.

Infopäeva ettekanded salvestati. Nii salvestused kui ka ettekannete slaidiesitlused leiab Ravimiameti kodulehelt

Ravimiamet tänab kõiki esinejaid põnevate ettekannete eest ning apteekreid osalemise ja sisukate küsimuste eest!

Infopäeva galerii leiab Ravimiameti Facebooki lehelt. 

Allikas: Ravimiamet