Apteegid saaksid aidata tõsta COVID-19 vaktsineerimise võimekust

Eesti Proviisorapteekide Liit (EPAL) on seisukohal, et apteeke ja
apteekreid tuleb kaasata elanikkonna COVID-19 vastasesse vaktsineerimisse
nii nagu seda tehakse teistes riikides.

EPALi juhi, proviisor Ly Rootslase sõnul aitaks apteekide ja apteekrite
kaasamine COVID-19 vastases võitluses saavutada tõhusamaid tulemusi.
„Kuigi riik on öelnud, et vaktsineerimine on korraldatud läbi
perearstikeskuste, siis ei pea me seda õigeks. Mida rohkem tervishoiu
osapooli on hõlmatud, seda paremini suudame oma inimesi kaitsta, eriti
siis kui vaktsineerimine jõuab laiemate massideni. Kogu tervishoid peaks
töötama patsiendi keskselt ja tema tervise huvides,“ selgitas Ly
Rootslane.

Viimase kolme aasta jooksul on apteekides läbi viidud gripi ja
puukentsefaliidi vastast vaktsineerimist, mis on oluliselt tõstnud
elanikkonna vaktsineerituse taset. Ainuüksi sel sügisel sai apteekides
gripi vastase kaitse ligi 14 000 inimest, kellest kolmandiku moodustas
riskirühm. Apteekides on vaktsineerimiseks vastavad ruumid, tagatud on
ligipääsud tervise infosüsteemile, olemas on kõik vajalik eluohtlike
kõrvaltoimete haldamiseks ning võimalik on eelregistreerimine. Praegu on
Eesti apteekides kokku ligi 50 kabinetti, kus saab vaktsineerimist edukalt
läbi viia.

EPALi juht Ly Rootslane tõdeb, et erinevate uuringute kohaselt hindavad
Eesti inimesed apteeke vaktsineerimiskohana väga kõrgelt. „Apteegid asuvad
kergesti ligipääsetavates asukohtades (näiteks kaubanduskeskustes), on
pika lahtiolekuajaga ja töötavad sageli ka õhtul ning nädalavahetustel,“
nentis Rootslane.

Eestis kehtiva seadusandluse kohaselt tohivad vaktsineerida vaid
tervishoiutöötajad. EPAL on aga seisukohal, et tulevikus võiksid seda teha
ka vastava väljaõppe saanud apteekrid nii nagu paljudes Euroopa riikides
(UK, Saksamaa, Taani, Portugal, Iirimaa, Malta). „Oleme riigile korduvalt
välja pakkunud, et apteegid ja apteekrid võiksid olla kaasatud
vaktsineerimise protsessi, et tagada patsientide sujuvam ja mugavam
vaktsineerimine. Sotsiaalministeerium on pikalt lubanud, et apteekide
integreerimine immuniseerimisprotsessi tuleb arutusele ja analüüsimisele.
Paraku ei ole meieni jõudnud tagasisidet, kui kaugel sellega ollakse,“
ütles EPALi juht.

Apteeker on tervishoiutöötaja, kes vajaliku väljaõppe korral saaks edukalt
läbi viia vaktsineerimist. Eestis on järjest enam nii nimetatud „kogukonna
apteekreid“, kes näevad ja tunnevad oma patsiente isegi paremini kui
perearst, sest apteeki külastatakse sagedamini kui pääseb perearsti
jutule. Apteekrite kaasamine on Euroopa praktikas ennast korduvalt
tõestanud ja sellest on võitnud nii elanike tervis kui tervishoiusüsteem
läbi suurema haiguste ennetamise võimekuse.

EPAL on Eesti suurim proviisorapteeke koondav ühendus. Liitu kuuluvad nii
apteegipidajad kui ka apteegipidajatele frantsiisiteenuse pakkujad. EPALis
on hetkeseisuga 87 liiget, 278 apteeki, kus on kokku ligi 1100
erialatöötajat.

Lisainfo:
Ly Rootslane
EPALi juht
ly.rootslane@epal.ee
5886 3915