Eesti Proviisorapteekide Liit esitas kommentaarid seaduseelnõule 205

Juunikuu lõpus edastas Eesti Proviisorapteekide Liit (EPAL) sotsiaalkomisjonile kommentaarid, mis puudutavad ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõud 205. Kommentaarid puudutavad videokõne vahendusel apteegiteenuse osutamist, ekstemporaalsete ravimite valmistamist ning apteekrite erialast täiendõpet.

EPAL leiab, et kogu videokõne vahendusel apteegiteenuse osutamise regulatsioon tuleks välja töötada apteegisektori laiemat infotehnoloogilist innovatsiooni silmas pidades ning mitte käsitleda videokõne lahendust kui ainult asendusmeedet maapiirkondade jaoks.

Ekstemporaalsete ravimite valmistamise tasu ei kata ära tootmistegevusega seotud kulusid, kuna tasumäära ülempiir on ajale jalga jäänud, mis vähendab apteekide motivatsiooni tegeleda ravimite valmistamisega. Sellest tulenevalt soovitab EPAL sotsiaalkomisjonil teemale tähelepanu pöörata ning analüüsida võimalust kaasajastada ekstemporaalselt valmistatud ravimite teenustasu määra.

Koolituspädevust omavate asutuste uuendatud loetelu kitsendab koolituste korraldamise pädevaid organisatsioonide hulka. Praeguses seaduseelnõus on erialaorganisatsiooni mõiste asendatud sõnaga "tervishoiutöötajate erialaorganisatsioon", mis justkui viitab, et koolituspädevad on vaid füüsilisi isikuid koondavad organisatsioonid. Kuna tänasel päeval on mitmed koolituspädevad organisatsioonid juriidilisi isikuid koondavad organisatsioonid, siis tuleks sõnastust muuta järgmiselt, et koolitusi võib korraldada tervishoiuteenuse osutaja koolituskeskus, apteegipidajate erialaorganisatsioon või tervishoiutöötajate erialaorganisatsioon.

Täies mahus esitatud kommentaaridega ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõule 205 saab tutvuda SIIN.