EPALi liikmeskonnas on juba 249 apteeki

Napilt kuu aega tegutsenud EPALiga liitub pidevalt uusi tulijaid ning tänaseks kuulub sinna üle 70 liikme, sh 249 apteeki, kus töötab kokku ligi 1000 erialatöötajat.

EPALi juhatuse liikme, proviisor Timo Danilovi hinnangul on proviisorapteekidel aktiivne huvi organisatsiooniga liituda. "Kõigest kuu ajaga oleme kasvatanud oma liikmeskonda 249 apteegini, mis tähendab, et EPALisse kuuluvad ca pooled Eestis tegutsevad apteegid ja suur osa Eesti apteekritest. Usume, et peagi on EPAL suurim apteekrite ja omanike ühendus Eestis," sõnas Danilov.

Timo Danilovi sõnul vajavad tänased proviisoromanikud tugevat ja kindlat partnerit oma huvide esindamisel suhtluses riigi ja teiste tervishoiusektori osapooltega, samuti apteegiteenuse ja apteegi rolli edendamisel esmatasandi tervishoius.

EPAL on orienteeritud innovatsiooni ja kaasaegsete digilahenduste arendamisele apteegisektoris, rahvusvahelisele suhtlusele ja koostööle. Timo Danilov avaldab lootust, et liikmete koostöö tulemusena tõuseb apteekide roll esmatasandi tervishoius ja areneb terviseteenuste osutamine apteegis.

Liidu prioriteediks on ka farmaatsiahariduse edendamine, apteekri elukutse populariseerimine ja apteekrite erialane täiendamine. Seetõttu tegutseb EPALi juures koolituskeskus, mis pakub apteekritele professionaalset ja ajaga kaasas käivat koolitusprogrammi.

EPAL on proviisorapteeke ja apteegipidajatele frantsiisiteenuse pakkujaid ühendav liit. EPALga saab liituda veebilehe www.epal.ee kaudu.

Lisainfo:
Timo Danilov
Proviisor, juhatuse liige
Eesti Proviisorapteekide Liit
5344 2191
timo.danilov@epal.ee