Geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku eesmärk on tuua võimalikult palju kasu inimesele

Aprilli alguses alustas tööd Tartu Ülikooli Kliinikumis uus geneetika ja personaalmeditsiini kliinik. Kliiniku juhiks sai Sander Pajusalu, kes arutleb intervjuus, millised suunad ootavad kliinikut ning geneetika või personaalmeditsiini vallas ees.

Kliiniku juht Sander Pajusalu on residentuuri ning doktorantuuri ajal õppinud Hollandi meditsiinigeneetika keskuses. Seejärel läbinud järeldoktorantuuri Yale´i ülikooli geneetikaosakonnas. Dr. Pajusalu sõnab, et meditsiinigeneetik on eriarst nagu iga teinegi. Täpsemalt tegeleb meditsiinigeneetik pärilike haiguste diagnostikaga ja raviga, aga ka ennetustegevusega.

Kliinikumi kliinilise geneetika keskus sai alguse juba 1990. aastal. Viimastel aastatel on toimunud hüppeline areng valdkonnas ja kliinilise geneetika keskus saavutas kõik kliiniku funktsioonid, mis tingis ka kliiniku loomise. "Kui varem olime kliinilise geneetika keskus, siis nüüd oleme kliinik – geneetika-personaalmeditsiini kliinik. Me oleme saanud kõik kliiniku funktsioonid, kõik, millega üks kliinik kliinikumis tegeleb: tegeleme ravitööga, õppetööga, teadustööga ja arendustegevusega. Täitsime kliiniku põhitunnused ja seetõttu kliinikumi juhtkond otsustaski meid nii-öelda võimestada ja tuua eraldiseisvaks struktuuriüksuseks.", sõnab dr. Pajusalu.

Kui diagnostilises suunas on toimunud suured arenguhüpped, siis pärilike haiguste ravis võiks olla järgmine samm edasi. Siinkohal on suurimaks väljakutseks rahastuse küsimus. Alguses on uued ravimid ülikallid, kuid aja möödudes üldjuhul hind muutub kättesaadavamaks. Ka toob dr. Pajusalu välja, et üks suund on ravimite tegemine personaalselt ühele isikule, mis jääb hetkel pigem tuleviku arenduseks. Käesolevalt on pigem suund proovida välja selgitada, milline on personaalne risk haigestuda ja teiselt poolt ravimite farmakogeneetika, et valida sobiv doos või ravim. Näiteks on üks suund ka uurida pahaloomuliste kasvajate geenimutatsioone, et kasutada täpsemaid ravimeid.

Peamiseks ootuseks ja eesmärgiks kliinikule peab dr. Pajusalu kasu, mida saaks patsient. "Suurim eesmärk on, et maksimaalselt paljud inimesed saaksid kasu oma DNA informatsioonist. See ei tähenda, et kõik peaksid kohe tulema uuringutele – tegeleme haigekassa näidustustel uurimisega. Aga töötame selle nimel, et tuua geneetikateaduse suured saavutused üha enam ka inimeste ja patsientideni."

Täispikka intervjuud saab lugeda med24.ee lehelt.