Käesolevast aastast alates muutuvad proviisoriõppesse sisseastumistingimused

Käesoleval aastal arvestatakse kandideerimisel nüüd eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, akadeemilise testi, kombineeritud
keemia- ja füüsikaeksami tulemust. Lisaks tuleb uue vastuvõtukorra raames osaleda sisseastumisintervjuul. Muudatus puudutab kõiki, kes soovivad astuda sisse arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse integreeritud õppesse, vahendab farmaatsia instituudi koduleht.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaani Anti Kalda sõnul on muudatuse eesmärk vastu võtta üliõpilasi, kellel on laialdasemad teadmised keemiast ja füüsikast. Nii on võimalik keskenduda õppe ajal rohkem õppekavaspetsiifilistele ainetele ning vähem korrata gümnaasiumiastme keemia- ning füüsikaaineid.

Lähemalt saab lugeda proviisoriõppesse kandideerimisest Tartu Ülikooli kodulehelt.