Konverentsi fookuses on terviseinnovatsioon ja apteegituru trendid

Eesti Proviisorapteekide Liit (EPAL) korraldab 8. septembril konverentsi „Terviseinnovatsioon ja trendid apteegis“, mille avab sotsiaalminister Tanel Kiik ning peaesinejad on PERHi kiirabikeskuse ülemarst-juhataja Arkadi Popov ja Iiri Apteekide Liidu tegevjuht Darragh O'Loughlin.

EPALi tegevjuhi, proviisor Timo Danilovi sõnul võetakse konverentsil luubi alla apteegiteenuse tulevik ja sektori innovatsioon nii Eestis kui Euroopas. „Konverentsi välisesineja Iiri Apteekide Liidu tegevjuhi Hr. Darragh O'Loughlin´i ettekanne keskendub apteegisektori tulevikule Euroopas. Kaardistatakse ära sektori positsioon ja ühiskonna ootused sektorile täna ning järgmise 10 aasta trendid. Eesti poolelt heidetakse pilk sellele, kus me täna Eestis oleme ja millises suunas liigume.
Paneeldiskussioonis arutletakse aga selle üle, milline on apteegi roll tuleviku tervishoius,“ tutvustas EPALi juht.

Konverentsil tuleb juttu ka COVID-19 mõjust tervishoiusüsteemile ja apteegisektorile. Selles blokis pööratakse tähelepanu ravimite kättesaadavusele COVID-19 kriisi ajal. Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp räägib sellest, kuidas apteegid eriolukorra ajal toime tulid. PERHi kiirabikeskuse ülemarst-juhataja Arkadi Popov arutleb selle üle, millised viirusepuhangust tingitud muudatused jäävad, millega tuleks inimestel edaspidi tervishoiuteenuseid kasutades arvestada ning kuidas
apteegisektor saaks selles olukorras inimestele toeks olla.

Diskussioonis pööratakse aga tähelepanu apteegi rollile muutunud maailmas.

Terviseinnovatsiooni konverents on üks sektori olulisemaid üritusi ja sinna on oodatud kõik, kes soovivad olla kursis valdkonna trendidega. Lisaks apteegisektori kriisijärgsele olukorrale on konverentsil räägitav heaks lähtekohaks Eesti apteegisektori tuleviku eesmärkide püstitamisel.
Apteekritele ja valdkonna ekspertidele mõeldud konverents toimub Tallinnas Hiltoni hotellis. Konverents annab apteekritele täiendõppepunkte. Lisainfo ja registreerimine: www.epal.ee/konverents

EPAL on proviisorapteeke ja apteegipidajatele frantsiisiteenuse pakkujaid ühendav liit. EPALi eesmärgiks on tõsta apteekide rolli esmatasandi tervishoius ning arendada ravimiabi ja terviseteenuste osutamist apteegis. Liit on orienteeritud innovatsiooni ja kaasaegsete digilahenduste
kasutamisele apteegisektoris, rahvusvahelisele suhtlusele ja koostööle. Muuhulgas on prioriteediks farmaatsiahariduse edendamine, apteekri elukutse populariseerimine ja apteekrite erialane täiendamine. Liitu kuulub 84 liiget ja 268 apteeki, kus on rohkem kui 1000
erialatöötajat.

Lisainfo:
Timo Danilov
Proviisor, juhatuse liige
Eesti Proviisorapteekide Liit
info@epal.ee