Proviisor on oluline spetsialist patsiendi raviteekonnal

Aprilli algus tõi uudise, et Sotsiaalministeerium koostöös Eesti Perearstide Seltsiga asuvad koostama esmatasandi tervishoiu arengukava. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõi arengukava koostamise põhjusteks võimaluse vaadata üle kõik patsiendi tervise heaks ühiselt tegutsevate esmatasandi osapoolte tegevused ning ennetustöö potentsiaali, et vältida tõsisemate tervisehädade jõudmist keerulisemasse ning kulukamasse faasi. Nii kaasatakse esmatasandi arengukava koostamisse ka apteekrite esindajad.

Apteegiteenus on olnud pidevas muutmises läbi aja, ravimite valmistamise ja väljastamise tegevuse kõrval on apteegis põhirõhku muudetud inimesele suunatud teenustele, sõnavad proviisoritudengid. Nii on paljudes apteekides üle Eesti olemas privaatne nõustamisruum, kus teostatakse erinevaid teenuseid. Et apteekidel, kus töötavad põhjaliku väljaõppe ning teadmistega spetsialistid proviisorid, võiks olla ka esmatasandi tervishoius arvestatav roll, näitavad ka uuendusmeelsed projektid koostöös tervishoiuteenuse osutajatega.

Nii on olnud inimesel 2019. aasta pilootprojekti raames võimalus apteegis pikendada retseptiravimeid iseteenindusliku kioski abil. Või on alustatud ravimite hindamise teenusega apteekides, mille eesmärk on nõustada inimesi spetsialisti poolt, kuidas patsientide ravimite kasutamine oleks neile endile kõige ohutum ning ravi tulemus kõige efektiivsem.

Proviisoriks õppivad õppurid näevad ka ise, et apteegiteenus on pidevas arengus, koostöökohti jagub ja patsientidel teadlikkus rohuteadlaste teadmistest veel pigem tagasihoidlik. "Variante, kuidas päästa perearstide põud, on mitmeid, kuid kindlasti on oluline roll proviisoritel, kelle teadmisi tuleks kasutada otstarbekalt. Mõistagi ei ole perearstid ja proviisorid samad meditsiinitöötajad, kuid omavahelisel koostööl on võimalus parandada seni teatud puudujääkidega tervishoiusüsteemi," toob välja proviisoritudeng Emma Maria Metsandi.