Uuring: 84% inimestest usaldaks apteekrit vaktsineerijana

Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringust selgus, et kui apteeker on
saanud vastava väljaõppe, siis usaldaks teda vaktsineerijana 84% Eesti elanikest, kes toetavad vaktsineerimist. 

Hetkel kehtiva seadusandluse kohaselt tohivad apteekides vaktsineerida
vaid tervishoiuteenuse osutajad, näiteks meditsiiniõed, mitte aga apteekrid. „Usume, et kui vajaliku väljaõppe läbinud apteeker saaks tulevikus vaktsineerida, siis muutuks vaktsineermine Eestis kättesaadavamaks. Näiteks tänavu saab gripi vastu vaktsineerida kaheksas linnas ja kokku 30 apteegis kuue nädala jooksul. Seega saame vaktsineerimist pakkuda piiratud ajavahemikul, kuid tulevikus võiks seda teha terve gripihooaja vältel. Lisaks loodame, et järgmistel aastatel jätkub vaktsiini kõigile soovijatele. Inimeste tagasiside põhjal teame, et tegelik nõudlus apteegis vaktsineerimise vastu on igalpool suur ning seda võimalust tuleks laiendada üle-eestiliselt,“ sõnas Apotheka teenuste juht Ly Rootslane. 

Uuringust järeldus, et 86% Eesti elanikkonnast pooldab vaktsineerimist.
Vaktsineerimise kättesaadavust hindas heaks või üsna heaks 80%
vastajatest. Noorem osa elanikkonnast hindab kättesaadavust lausa väga
heaks. Võrreldes eestlastega oli mitte-eestlaste, Kirde-Eesti ja suurte
linnade (Narva, Kohtla-Järve) elanike hulgas keskmisest rohkem neid, kelle
arvates võiks vaktsineerimine olla paremini kättesaadav. Küsimusele, milliseid vaktsiine soovitakse apteegis teha, vastas 52%, et kõiki vaktsiine, mida seal on võimalik teha. 22% tõi välja gripivaktsiini ja 12% reisivaktsiinid.  

Küsiti ka seda, et kui koroonavaktsiin muutub kättesaadavaks, kas inimesed
laseksid end selle vastu vaktsineerida apteegis. Uuringust tuli välja, et 52% vastajatest teeks koroonavaktsiini apteegis.

Turu-uuringute AS viis läbi küsitluse „Vaktsineerimine. Eesti elanikkonna
hoiakud ja käitumine“ käesoleva aasta sügisel ja seal osales üle 1000 vastaja.