Eestis kasutusel olevad vaktsiinid aitavad hästi kaitsta emakakaelavähki haigestumise eest


"Tartu Ülikooli teadlased tegid uuringu, milles võeti esimest korda kokku Eesti e-tervise andmebaasi kogutud info naiste emakakaela koeproovide (Pap-test) ja suure riskiga HPV testide tulemuste kohta. Uuringus kasutati populatsioonipõhist juhuvalimit, kuhu kuulusid veidi üle 66 000 naise anonüümsed andmed. See on Euroopas seni teadaolevalt suurima valimiga taoline uuring.", vahendab Tartu Ülikooli koduleht.

Vaktsiinide toime on küll võrdlemisi hea, kuid emakaelavähi sõeluuringu regulaarse kontrolliga tuleks siiski jätkata


"Emakakaelal vähieelseid muutusi ja vähki põhjustavate HPV tüvede kindlakstegemine Eestis on uuringu juhtautori, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi professori Anneli Uusküla sõnul oluline seepärast, et vaktsiine arendatakse välja kindlatest viirusetüvedest lähtuvalt. Tüvede levik võib aga olla piirkonniti erinev. Nii selgub uuringust, et Eestis kasutusel oleva vaktsiini toimel langeb vähieelsete raske astme muutuste esinemissagedus poole võrra ja üle 60% emakakaelavähi juhtudest oleksid ennetatavad. „Seda on veidi vähem, kui näiteks USA-s või Austraalias, kus neid vaktsiine arendatakse. Emakakaelavähi sõeluuringuga on vaja seepärast kindlasti regulaarselt jätkata,“ ütles Uusküla."

Pikemalt saab lugeda siit.