Eestis on kõrge potentsiaal digiravimitööstuse sünniks

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhitav Connected Health klaster kirjutab, mis on hetkeseis digiravimitööstusega Eestis. 

Käesoleva aasta alguses asutati Eesti Digiravimi Tootjate Liit DTx Estonia, mis koondab erinevaid kodumaiseid tervisetehnoloogia ettevõtteid. Liidu asutajate hulgas on mitu Connected Health klastri liiget.

DTx Estonia asutajaliikmete hulka kuuluvad klastri liikmetest nahatervise digitaalne tööriistapank Dermtest, digitaalne peavalukliinik Migrevention ja laste vaimse tervise ennetustegevusse panustav Triumf Health, lisaks on liikmed veel metaboolsete haiguste ennetusele keskenduv Activate Health ja kõneravile keskenduv SpeakTX.

Migreventioni kaasasutaja ja tegevjuht Katrina Laks selgitas, et DTx Estonia eesmärgiks on teadvustada digitaalse teraapia rakenduste, ehk lihtsustatult digiravimite potentsiaali, aga ka nende loomise keerukust ning vastava ökosüsteemi tugevdamise vajadust. “Eestis pole kunagi olnud tugevat traditsioonilist ravimitööstust, kuid arvestades meie IT-sektori võimekust, tervishoiusektori andmepõhisust ning mitmeid teisi eeliseid suuremate digiravimieid tootvate riikide nagu Saksamaa ees, on kõrge potentsiaal digiravimitööstuse sünniks just Eestis,” lisas Katrina.

Mis on digiravimid?

Eesti seadusandluses seda terminit veel ei kasutata, ent e-tervises mõeldakse digiravimite all kliiniliselt valideeritud ja tarkvara-kui-meditsiiniseadmena sertifitseeritud rakendusi haiguste ennetamiseks, jälgimiseks või raviks, mida mitmetes riikides (nt Saksamaa, USA) kirjutavad arstid retseptina välja juba täna ning mitmed riigid, sh Eesti, arendavad oma hindamisraamistikke, et digiravimid süsteemselt kasutusele võtta. Digiravimitel on potentsiaal vähendada tervishoiutöötajate koormust ning hoida kokku ravikulusid.

Katrina selgitas, et kuigi Eesti tervise ökosüsteemil on mitmeid osapooli, kes ettevõtteid toetavad ja ühendavad ning kelle tuge ettevõtted väga hindavad – Connected Health klaster, Health Foundersi kiirendi –, siis digiravimid on väga spetsiifiline osa tervisetehnoloogia sektorist ning vajab seetõttu eraldi huvikaitseorganisatsiooni.

“Digiravimite tootmist ja turule tulekut reguleerib tugevalt MDR (medical device regulation) ning rahastusmudeleid alles töötatakse välja,” rääkis Katrina. Ta lisas, et üheskoos on ettevõtetel lihtsam toimetada nii Eestis kui väljaspool ning teadvustada selle tehnoloogiatüübi keerukusi ja võimalusi. Kui Eestis on asi veel algusjärgus, siis Saksamaal on arstid digiravimeid välja kirjutanud juba üle 50 000 korra.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhitav Connected Health klaster on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Klastri abiga on võimalik teha siseriiklikke koostööprojekte ning eksportida tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse. Klastri tegevusi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Alates septembrist 2021. aastal kuulub Eesti Proviisorapteekide Liit Connected Health klastri liikmeks.