EIS soovitused: alternatiivid amoksitsilliinile enim levinud infektsioonide korral

Seoses amoksitsilliini sisaldavate ravimite tarneraskustega, võib tekkida vajadus kasutada nende asemel teisi antibiootikume. Eesti Infektsioonhaiguste Selts on Ravimiameti palvel koostanud arstidele juhise sobivate alternatiivide valimiseks. Soovitused leiab Ravimiameti kodulehelt www.ravimiamet.ee