Ekspertkomisjon ei soovita veel teist COVID-19 tõhustusdoosi, endiselt on ülimalt oluline esmase vaktsineerimiskuuri läbimine

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on vaadanud üle küsimuse, kas Eesti riigis oleks sarnaselt Iisraeliga vajalik teist tõhustusdoosi hakata manustada. Komisjon on leidnud, et teadaolevalt ei vähendaks teistkordne doos oluliselt nakkuse levikut ega haiglate ja muude tervishoiuasutuste koormust. 

Komisjoni liige professor Irja Lutsar tõdeb, et põhilise haiglakoormuse annavad jätkuvalt vaktsineerimata riskirühmade inimesed. Seetõttu peab ta ülioluliseks, et esmalt inimesed alustaksid ja lõpetaksid esmase vaktsineerimiskuuri. Tõhustusdoos annaks lisakaitse, eriti just eakatele.

Lähemalt saab lugeda teatest Sotsiaalministeeriumi kodulehelt