Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp valis 2024. aastaks uue presidendi ja asepresidendi

Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU) valis eile oma iga-aastasel üldassamblee koosolekul 2024. aasta PGEU presidendiks Aris Prinsi Hollandi Kuninglikust Apteekrite Ühendusest (KNMP) ja asepresidendiks Dimitar Marinovi Bulgaaria Farmaatsialiidust (BPhU). Mõlemad alustavad oma ametiaega 1. jaanuaril 2024.

Oma kõnes toob Aris Prins välja järgmist: „Mul on tõeline au, et mind valiti PGEU presidendiks. 2024. aasta on Euroopa Liidu institutsioonide jaoks otsustava tähtsusega – juunis toimuvad olulised valimised ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni uue mandaadi algus. Valimiste eel töötame selle nimel, et COVID-19-st saadud õppetundidest õpituna jääks tervis EL-i prioriteediks ja kogukonna apteekrite rolli rahvatervises tunnustataks ka edaspidi. Järgmine aasta on otsustava tähtsusega ka Euroopa terviseandmeruumi määruse lõpliku vastuvõtmise ja ELi ravimialaste õigusaktide reformi läbirääkimiste jaoks. Olen võtnud eesmärgiks tagada, et poliitikakujundajad võtaksid meie seisukohti hästi arvesse nende oluliste õigusaktide puhul, mis mõjutavad oluliselt meie igapäevatööd. Loodan PGEU liikmete vahelisele suurele koostööle, et lahendada meie kõigi ees seisev peamine väljakutse, mis puudutab ravimite puudust ning edendada apteekrite rolli võitluses antimikroobse resistentsuse vastu, tuginedes üldassambleel vastu võetud soovitustele."

Arin Prins valiti KNMP esimeheks 2019. detsembris ja taasvalituna jätkab oma teist 3-aastast ametiaega 2022. aastast. Varasemalt töötas ta kogukonna apteekrina ja KNMP kogukonnaapteekri apteegisektori juhatuse liikmena, mentorina Leideni Ülikooli magistriprogrammis ning proviisorsaadikuna Hollandi valitsuse algatatud vaktsineerimisliidus. Ka on ta töötanud haiglaapteekrina Ninewellsi haiglas ja lõpetas Utrechti ülikoolis magistrantuuri farmaatsia erialal.

Dimitar Marinov on lõpetanud farmaatsia eriala 2004. aasta jaanuaris. Kohe pärast lõpetamist asus ta tööle kogukonnaapteekrina. Ligi kahe aasta pärast asutas ta oma apteegi, mida juhtis peaaegu 9 aastat. Viimased kolm aastat on Dimitar Marinov töötanud Bulgaaria Farmaatsialiidu (BPhU) peasekretärina, mis on Bulgaaria apteekrite kutseorganisatsioon, ning hiljuti valiti ta BPhU presidendiks.

Pressiteade on leitav siit