Euroopa Ravimiamet soovitab anda müügiloa Comirnaty kohandatud vaktsiinile

EMA inimravimite komitee (CHMP) soovitas anda müügiloa kohandatud COVID-19 vaktsiinile, mis sisaldab omikrontüve alamvarianti XBB.1.5, annab Ravimiamet teada.

Comirnaty Omicron XBB.1.5 vaktsiini võib kasutada täiskasvanutel ja lastel alates 6 kuu vanusest. 

Vastavalt EMA ja Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse soovitustele vaktsineeritakse täiskasvanuid ja 5-aastaseid või vanemad lapsed Comirnaty Omicron XBB.1.5 vaktsiini ühe doosiga (olenemata sellest, kas inimene on varasemalt vaktsineeritud või mitte). Lastel vanuses 6 kuud kuni 4 eluaastat tehakse üks või kolm doosi, olenevalt sellest, kas laps on varem läbinud vaktsineerimiskuuri või COVID-19 viiruse läbi põdenud.

Inimravimite komitee võttis hindamisel ja soovituse andmisel arvesse kõiki olemasolevaid andmeid Comirnaty ning Comirnaty kohandatud vaktsiinide kohta (sealhulgas andmeid ohutuse, efektiivsuse ja immunogeensuse kohta). Lisaks hindas komitee uusi laboriandmeid, mis näitasid kohandatud vaktsiini väga head kaitset XBB.1.5 ja sellega seotud COVID-19 viiruse tüvede nakatumise eest.

KUIDAS VAKTSIIN TOIMIB?

Vaktsiin sisaldab molekuli nimega mRNA, kus on juhised Omikrontüve alamvariandi XBB.1.5 ogavalkude tegemiseks. Ogavalk asub SARS-CoV-2 viiruse pinnal ja on vajalik viiruse rakku sisenemisel. See valk võib olla eri viirusetüvedel erinev.

Pärast vaktsineerimist toimub lühikest aega inimese rakkudes mRNA-del olevate ogavalkude valmistamise juhiste lugemine ja valkude tegemine. Inimese immuunsüsteem tunneb ogavalgud ära kui organismile võõrad valgud ning valmistab nende ründamiseks antikehi ning aktiveerib T-rakud.

Kui inimene puutub hiljem SARS-CoV-2 viirusega kokku, tunneb immuunsüsteem ogavalgu ära ning on valmis seeläbi kaitsma organismi viiruse eest.

Vaktsiinide kohandamise eesmärk on saavutada ringlevate ja pidevalt muutuvate viirustüvede vastu parem kaitse.

Comirnaty vaktsiin sai Euroopa Liidus esmakordselt heakskiidu 2020. aasta detsembris, tüvedele BA.1 ja BA.4-5 kohandatud vaktsiinid said loa 2022. aasta septembris.

Pärast esmast müügiloa väljastamist on Comirnaty vaktsiini ohutuse kohta kogutud rohkesti teavet. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja lühiajalised. Nende hulka kuuluvad peavalu, kõhulahtisus, liigese- ja lihasvalu, väsimus, külmavärinad, palavik ja valu või turse süstekohal. Harva võivad tekkida tõsisemad kõrvaltoimed.

Euroopa Ravimiameti teate leiab siit.