Euroopa Ravimiamet soovitab heaks kiita Imvanexi vaktsiini ahvirõugete vastu

Ravimiamet annab kodulehel teada, et on andnud soovituse kiita heaks Imvanexi vaktsiini, et kaitsta inimesi vahvirõugete vastu. Imvanex on Euroopa Liidus kasutusel alates 2013. aastast rõugete vastu vaktsineerimiseks. Vaktsiin sisaldab vaktsiiniaviiruse elusat nõrgestatud modifitseeritud vormi nimega "vaccinia Ankara", mis on rõugeid põhjustava viiruse "sugulane" ehk see viirus ei põhjusta rõugetesse nakatumist. Kuna ahvirõugeid põhjustav viirus on sarnane rõugete viirusega, saab Imvanexi kasutada ka ahvirõugete vastu vaktsineerimisel.

Imvanexi müügiloa hoidja on Bavarian Nordic A/S.

Uuringu andmed

CHMP toetus soovituse andmisel mitmete loomkatsete andmetele, mis näitasid, et Imvanexiga vaktsineeritud ahvilistel tekkis kaitse ahvirõugete viiruse suhtes. CHMP järeldas, et nende uuringute andmetest põhjal saab teha järeldusi Imvanexi tõhususe kohta ahvirõugete ärahoidmisel inimestel.

Ettevõte jätkab uuringut, kogudes andmeid vaktsiini tõhususe kohta ahvirõugete puhangu vältel Euroopas.

Ravimi ohutusprofiil on soodne, kergete või mõõdukate kõrvaltoimetega, CHMP järeldusel kaalub ravimist saadav kasu üles võimalikud riskid.

Lisaks soovitas CHMP kiita Imvanexi heaks ka vaktsiiniaviiruse põhjustatud haiguse kaitseks, mille tulemusena tekivad rõugetega sarnased, kuid kergemad sümptomid.