Farmaatsia instituudi uueks juhiks valiti Daisy Volmer

Kaasprofessor Daisy Volmer ütles, et farmaatsia instituudil on oluline roll farmaatsiateaduse ja -eriala arendamisel. „Selles osas saame kindlasti tihendada koostööd erinevate tervishoiu- ja farmaatsiasektori osapooltega. Oluline on jätkata ja leida täiendavaid võimalusi koostööks erinevates kodumaistes ja rahvusvahelistes teadusvõrgustikes,“ kõneles Volmer. „Väga oluline on koostöö ka teiste tervishoiutöötajatega ja see traditsioon peaks alguse saama juba ülikoolist.“

Volmeri arvates on samuti jätkuvalt vajalik juhtida tähelepanu farmaatsiaeriala olulisusele tervishoius, kus ravimite kasutamisel on elanikkonna vananemise ja krooniliste haiguste esinemise kasvu tõttu võtmeroll. „Ravimite koostise, vormi, toimete ja võimalike ohtude nagu koos- ja kõrvaltoimete kohta saadakse põhiteadmised proviisoriõppes. See on suur vastutus koolitada kompetentseid spetsialiste kogu farmaatsiavaldkonna jaoks ja see nõuab koostöös tööandjate ning üliõpilastega õppekava pidevat kaasajastamist.“

Sealjuures lisas Volmer, et kindlasti ei tohi unustada ka kollegiaalset koostööd erialase info vahetamiseks ja uudsete õppemeetodite kohta kogemuste jagamiseks. „Heaks näiteks on digipädevuste arendamine, millega tehti algust juba sellel aastal. Samuti on vajalik mõelda õppejõudude koosseisu jätkusuutlikkuse tagamisele ja võimalusel kaasata õppetöösse täiendavalt ka külalisõppejõude ja praktikuid.“

Kõigele muule lisaks peab Volmer oluliseks arendada üliõpilaste võimet erialaselt mõelda, arutleda, kujundada oma arvamus ning seda ka selgelt väljendada. „Erinevate teadmiste omandamine ja iseseisvus erialaste otsuste tegemisel kujundab tulevastest proviisoritest aktiivsed spetsialistid, kes ennekõike ise oma eriala väärtustavad ja oskavad oma teadmisi nii patsientidele kui ka teistele tervishoiutöötajatele edasi anda.“

Daisy Volmer on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1992. aastal. 2010. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis oma doktoritöö. Tema peamised uurimissuunad on kvaliteetse apteegiteenuse arendamine, ravimite ohutu kasutamine eakatel, ravijärgimus, digitaalne farmatseutiline hool ja farmaatsiaharidus. 2017. aastast on ta proviisori bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava programmijuht.

Instituudi nõukogu tegi oma otsuse üksmeelselt. Daisy Volmeri ametiaeg instituudi juhina kestab 30. jaanuarist 2022 kuni 29. jaanuarini 2025.