FIP on kaardistanud väljakutsed ja võimalused vaktsineerimiseks rohkemates piirkondades

Rahvusvaheline Farmaatsiaföderatsioon (FIP) avaldas raporti, mis toob välja piirkondlikud väljakutsed ja võimalused, et võimendada apteekrite alustamist vaktsineerimise läbiviimiseks. FIP korraldas aasta alguses mitmeid ümarlaudasid, et neid väljakutseid kaardistada.

"Vaktsineerimise teenuste osutamiseks aitab väljakutsete tundma õppimine avastada uusi võimalusi, kuidas koostöö ja tegevuskava jagamine saaks toimima mitmete erialade vahel. Nii võiks paraneda vaktsineeritutega kaetus ja saaks pakkuda paremat teenuse kättesaadavust ning mugavust kõikidele inimestele, kes vajaksid kaitset kõige enam", sõnab FIPi nõustava arvamuskoja esimees Ronald Guse. Raport võiks olla alguspunkt, mis ajendaks rohkem pidadama vaktsineerimisega seotud arutelusid kogu maailmas, et pakkuda enam patsiendile suunatud lähenemist koostöös mitme erialaga.

Lisaks näeb FIP, et adekvaatse koolituse läbinud apteekrid on kompetentsed, et tõsta vaktsineeritutega kaetust, pakkudes teenuse osutamisel tõenduspõhist infot vaktsiinide kohta ja kohates vaktsineerimise osas kõhklejaid. Kuigi apteekrid vaktsineerivad juba aastaid mitmetes riikides, on siiski see suundumus uus või isegi teadmata osa maailma piirkondades. Arutleda võiks muuhulgas, kas toetades seadusandliku raamistikku, protokolle ja apteekrite koolitusi, võiksid apteekrid välja kirjutada vaktsiine sobivale inimesele ning seeläbi lihtsustada ning mugavamaks muuta kogu vaktsineerimise protsessi vaktsineeritutele, eriti eakatele ja vanemaealistele.

Raportit saab lugeda SIIT.