Jõustusid veterinaarravimite määruste muudatused 

Ajakohastatud veterinaarravimite regulatsioon pöörab suuremat tähelepanu veterinaarravimite paremale kättesaadavusele, veterinaarravimi müügiloa hoidjate halduskoormuse vähendamisele, innovatsiooni toetamisele, EL-i ühtse veterinaarravimite siseturu paremale toimimisele, inimeste ja loomade tervise ning keskkonna parimale võimalikule kaitsele, mikroobivastaste ainete suhtes resistentsuse tekkimise ja leviku takistamisele loomade ravis, olemasolevate mikroobivastaste ainete tõhusale kasutamisele inimeste nakkuste ravis, konkurentsivõime suurendamisele ja ravimiteabe üleliidulisele paremale kättesaadavusele, kirjutab Ravimiamet