Kasutusele on võetud Terviseameti uus infosüsteem MEDRE

Terviseameti poolt on kasutusele võetud uus infosüsteemi, mis koondab kokku mitmed riiklikud registrid üheks tervikuks. Nii võib uuelt leheküljelt medre.tehik.ee leida tervishoiutöötajate riikliku registri, tervishoiuteenuste osutajate tegevuslubade riikliku registri ja proviisorite ja farmatseutide riikliku registri. Varasemalt kasutusel olnud veebileht mveeb.ee on edasi suunatud uuele lehele. 

Uues infosüsteemis on kättesaavad järgmised funktsionaalsused:

1) tervishoiutöötajate register*; tervishoiutöötajana registrisse registreerimine ja töösuhete haldamine nii eraisiku kui apteegipidaja esindusisikuna iseteeninduses;

2) perearstinimistute register;

3) tervishoiuteenust pakkuvate asutuste info.

Uue funktsionaalsusena on võimalik iseteeninduskeskkonnas esitada taotlus tervishoiutöötajana registrisse kandmiseks, mida saab iga farmatseudi või proviisori eriala lõpetanu nüüd iseseisvalt teha. Lisaks saab iseteeninduses hallata töösuhteid, muutes või lisades andmeid ja seda nii eraisiku kui ettevõtja vaates. Ka apteegipidaja saab iseteenindusse siseneda, valida sobiva apteegi tegevusloa numbri alt vajaliku tegevuse, et lisada või kustutada töötajaid konkreetses ettevõttes. 

Iseteeninduse kohta on olemas Terviseameti lehel juhendid, kuidas siseneda iseteeninduskeskkonda, vajadusel volitada ettevõtte esindusisikut, esitada taotlus registrisse kandmiseks või muutmaks töösuhte andmeid.

Võimalik, et uuele keskkonnale üleminekul esineb iseteeninduses tõrkeid. Nendega tegeletakse, võimalusel saab ka anda tagasisidet. 

Iseteeninduse kasutamisel tekkivate küsimuste korral saab pöörduda meiliaadressile: medre@terviseamet.ee.


*Tervishoiutöötaja on siinkohal ka farmatseut või proviisor, kes on tervishoiutöötaja apteegis.