Kaugteenuste projektid toovad arstiabi lähemale

Möödunud aastal lõppes tervisekassa juhtimisel korraldatud kaugteenuste näidisprojektide konkursi teine voor, millega said toetust neli projekti. Seejärel tegeleti projektide ettevalmistamisega ning alates sellest aastast rakendatakse teenuseid Eesti arstiabis, kirjutab Med24.ee.

Kaugteenuste arendamise peamine eesmärk on võimaldada inimestele kõige mugavam, õigeaegsem ja kvaliteetsem arstiabi saamise viis. „Soovime suurendada inimkesksust tervishoius – kui tervise- ja raviteenused on inimestele kättesaadavad, paraneb ravi järjepidevus ning -soostumus,” rääkis tervisekassa kaugteenuste projektijuht Liis Kruus. 

Näidisprojektide konkursiga sooviti kiirendada uute kaugteenuste mudelite arendamist ja nende kasutuselevõttu. Oluline eesmärk oli ka uudsetele teenustele tasumudelite kokkuleppimine ja mõju uurimine. „Pikemas perspektiivis on eesmärk välja selgitada, kuidas näidisprojekte teenustena üleriigiliselt laiendada, et need oleks kättesaadavad igale patsiendile, kes vajab raviteenust. Näidisprojektid on sisendiks uute praktikate loomisel nii tervisekassale kui ka kogu Eesti tervishoiusüsteemile,“ lisas Kruus.

Inimkesksema tervishoiu nimel  

Kaugteenuste projekti esimeses ideefaasis laekus tervisekassale 33 projekti, millest kümme sai teise vooru ning 10 000 eurot, et arendada idee tugevaks projektiks. 2021. aasta aprillis valiti nende seast välja neli parimat. Kokku rahastab tervisekassa kaugteenuste näidisprojekte miljoni euroga.  

„Kõikide projektide puhul tehakse paralleelselt projektitegevustega ka mõju-uuring, mille eesmärk on hinnata uue sekkumise kliinilist ja töökorralduslikku mõju, samuti rakendatavust ja majandusmõju. Töö käib selle nimel, et projekt ei jääks ainult projektiks ja tervisekassa oskaks saadud kogemusi kasutada parimal võimalikul viisil. Edukalt lõppenud projektidele töötatakse välja võimalused püsivaks lahenduste kasutuselevõtmiseks ning lahenduste laiendamiseks teistele sihtrühmadele ja raviasutustele,“ rääkis Kruus.  

Konkursist osa võtnud projektijuhid tõdesid, et iga tervishoiusüsteemis tehtav uuendus nõuab palju pingutust, et muutus oleks käega katsutav. On väga oluline, et osapooled mõistaksid üksteise vajadusi. Mis peamine – tervisesüsteemi ei saa uuendada üksi. Õnneks on Eestis palju raviasutusi, organisatsioone ja spetsialiste, kelle jaoks on tervisesüsteemi uuendamine oluline ning kes otsivad agaralt lahendusi.


Kaugteenuste neli näidisprojekti, mis said toetust ja leiavad rakendust sel aastal arstiabis:

  • Psoriaasi kaugjälgimine
  • Vähipatsiendi tugisüsteem 
  • Eelvisiit aitab vähendada esmatasandi koormust 
  • Oma tervise teekond

Loe pikemalt näidisprojektide sisust ja tulevikuplaanidest Med24.ee lehelt.