MedSafetyWeek stardib taas

Sel nädalal käivituv sotsiaalmeediakampaania on juba järjestikus seitsmes, mis kestab 7-13. novembrini. Tänavuse MedSafetyWeek kampaania raames julgustatakse inimesi teatama ravimite kõrvaltoimetest. Iga saadetud kõrvaltoimeteatis aitab parandada ravimite ohutust kõigi patsientide jaoks mitte ainult Eestis, vaid üle kogu maailma, kirjutab Ravimiamet.

Ülemaailmne kampaania hõlmab ravimiameteid ja koostööorganisatsioone 81 riigist. Keskendutakse iga tervishoiutöötaja, patsiendi ja hooldaja võtmerollile, kes kahtlustab kõrvaltoimet ja seejärel annab sellest ravimiametile teada. Just seeläbi aitab nii patsient kui tervishoiutöötaja kaasa ravimite ohutule kasutamisele.

Ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla rõhutab, et iga ravim võib, aga ei pruugi põhjustada patsiendil kõrvaltoimeid, seetõttu on ette nähtud jälgitavad sammud pärast ravimite turule tulemist. "Selline ohutusseire eesmärk on saada rohkem teavet teadaolevatest ja anda teada ka uutest, tekkinud võimalikest kõrvaltoimetest. Kui enne koroonavaktsiine tõusis teatiste arv aastas tasapisi (1995. a. 4 teatist, 2020 a. 405 teatist) , siis 2021. a. saadeti koroonavaktsiinidega seoses pea 6400 teatist, teistele vaktsiinidele üle 80 teatise ja muudele ravimitele 224 teatist. Teadlikkus on tõusnud. Meil on hea meel, et inimesed teatisi saadavad," ütleb Uusküla.

Kõrvaltoime teatised kõigist Euroopa riikidest kogutakse kokku Euroopa kõrvaltoimete andmebaasi (teavet andmebaasi kohta vaata adrreports.eu) ja analüüsitakse koondandmeid. Uue ohusignaali ehk võimaliku uue kõrvaltoime ilmnemisel hinnatakse kõiki olemasolevaid andmeid põhjalikult ning kui leitakse, et põhjuslik seos on vähemalt võimalik, lisatakse uus kõrvaltoime ravimiteabesse. Kui uus teave ohtudest on tõsine, siis kaalutakse võimalikke riskivähendamise meetmeid. Seega üks kõrvaltoime teatis on nagu tilk meres – üksi on tal väike kaal, kuid koos teiste omasugustega võib korda saata suuri muutusi.  

Käesolev kampaania on hea viis taaskord antud teemale tähelepanu juhtida, et inimesed jälgiksid oma tervislikku seisundit ehk „kuulaksid oma keha“ pärast ravimi tarvitamist ja annaksid ebakõladest ning kõrvalnähtudest meile viivitamatult teada.

Eesti Ravimiameti kõrvaltoimeteatiste süsteem kogub, korraldab ja uurib aruandeid arvatavate kõrvaltoimete kohta alates 1995. aastast.

Ravimiametile saadetud kõrvaltoime teatiste kokkuvõtteid avaldab Ravimiamet alates 2007. aastat.

Teatades arvatavatest kõrvaltoimetest, osaled aktiivselt esilekerkivate ohutusprobleemide tuvastamises, et saaks vajaduse korral kaitsta teid ja teisi võimaliku tervisekahju eest.

Eestis saab võimalikust ravimi kõrvaltoimest teavitada siin: https://ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel