Nädalaga lisandus 189 gripijuhtu

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumine on püsinud stabiilsena. Gripilevikut saab hinnata laialdaseks, haigestumuse intensiivsust madalaks.

Eelmisel nädalal registreeriti 2668* ägedate respiratoorsete nakkuste haigusjuhtu, neist 44,5% olid kuni 14-aastased lapsed. Lisandus 189 gripijuhtu, millest 106 olid laboratoorselt kinnitatud**. Kasvab B-gripi osakaal.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumus on vähese langustrendiga, gripiviirusega seotud hospitaliseerimiste arv langeb. TEHIKu andmetel vajas viimase kahe nädala jooksul gripi tõttu haiglaravi 53 patsienti. Hooaja algusest on kokku hospitaliseeritud 1320 inimest.

Esialgsetel andmetel on sel viirushooajal esinenud 91 gripi kaasuva ja põhihaigusega seotud surmajuhtu. 90,5% surmajuhtudest on olnud üle 60-aastaste seas. Mediaanvanus oli 82.

Eelmisel nädalal lisandus 97 COVID-19 haigusjuhtu. Registreeritud haigusjuhtude üldarv on nädalaga vähenenud kolmandiku võrra. Haiglate edastatud andmetel hospitaliseeriti seitse patsienti nii COVID-19 põhi- kui ka kaasuva haigusega. COVID-19 põhihaiguse tõttu vajas hospitaliseerimist üks patsient. Haiglate poolt edastatud esialgsetel andmetel surmajuhte ei esinenud.

*Esitatud andmed ning nendel põhinevad arvutused on lähtuvalt TEHIKu andmetele seisuga 26.03.2024.

**Hetkel ringleb Eestis üheaegselt kaks gripiviiruse tüüpi: A-gripiviirus ja B-gripiviirus. Ringleb kolm alatüüpi: A-gripiviiruse alatüübid A(H1N1)pdm09 ja A(H3N2) ning B-gripiviirus alatüüp Victoria. Alatüpeeriti 14 gripiviirust, neist kaheksa olid A-gripiviiruse alatüübid A(H1N1)pdm09, üks A(H3N2) ning viis B-gripiviiruse alatüüpi Victoria