Nädalaga lisandus 194 gripijuhtu

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse püsib stabiilsena. Gripilevikut saab hinnata laialdaseks, haigestumuse intensiivsust madalaks.

Eelmise nädala jooksul registreeriti 2434 ägedate respiratoorsete nakkuste haigusjuhtu, neist 48,6% olid kuni 14-aastased lapsed. Lisandus 194 gripi juhtu*, millest 96 olid laboratoorselt kinnitatud. Grippi haigestumine väheneb aeglaselt.

Hooaja algusest on kokku hospitaliseeritud 1347 inimest. Üle 60-aastaste hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 48,8%. Hospitaliseeritud patsientide mediaanvanus oli sel nädalal 79. Hospitaliseerimiste arv on hakanud langema.

Esialgsetel andmetel on sel viirushooajal esinenud 92 gripi kaasuva ja põhihaigusega seotud surmajuhtu. 94,3% surnutest on olnud üle 60-aastased.

Nädala jooksul lisandus 133 COVID-19 haigusjuhtu, hospitaliseeriti 12 patsienti nii COVID-19 põhi- kui ka kaasuva haigusega. COVID-19 põhihaiguse tõttu vajas hospitaliseerimist kuus patsienti.

Terviseamet lõpetab järgmisest nädalast COVID-19 epiidülevaadete koostamise. Haiguse levik on jõudnud madalale tasemele ning väikese haigestunute hulga tõttu ei ole haigestumuse nädalamuutuse analüüsimine statistiliselt korrektne. Täpsemat infot saab edaspidi gripiblogist ja koroonaviiruse andmestikust.  

Terviseamet jälgib tähelepanelikult COVID-19 olukorda ning haigestumuse suurenemise korral alustab uuesti ülevaadete ja analüüsiga.  

*Hetkel ringleb Eestis üheaegselt kaks gripiviiruse tüüpi: A-gripiviirus ja B-gripiviirus. Ringleb kolm alatüüpi: A-gripiviiruse alatüübid A(H1N1)pdm09 ja A(H3N2) ning B-gripiviirus alatüüp Victoria. Alatüpeeriti 11 gripiviirust, neist 6 olid A-gripiviiruse alatüübid A(H1N1)pdm09 ning 5 B-gripiviiruse alatüüp Victoria.

Allikas: Terviseamet