Nutikatel ravimikarpidel on suur potentsiaal tõhustada ravimite võtmist

Ilmunud on uus teadusartikkel Eesti proviisoritelt, kuidas nutikad lahendused võiksid aidata parandada ravijärgimust. 

Lühikokkuvõte:

Ravijärgimus näitab, kui suurel määral järgib patsient tervishoiutöötajaga paika pandud ravikokkuleppeid. Üldjuhul peetakse ravijärgivaks patsienti, kes on tarvitanud ravimit talle ettenähtud skeemi alusel vähemalt 80% ulatuses.

Nutikad ravijärgimust toetavad seadmed tuletavad patsiendile meelde, millal ravimit võtta, ning saadavad teateid ja hoiatusi lähedastele. Uuringus selgitati 112 Eesti tervishoiutöötaja (perearstid, -õed ja apteekrid) tagasiside abil välja nende hoiakud ravijärgimuse edendamise ja nutika ravimikarbi suhtes. Esialgsed tulemused näitasid, et umbes 50% eakatest patsientidest kasutab iga päev rohkem kui kolme ravimit ja 90%-l neist on probleeme nende võtmisega. Patsientidest 11%-l oli esinenud ravimite kasutamisel kõrvaltoimeid sageli või väga sageli, 23% oli mures ravimite pikaajalise kasutamise pärast ja 19% neist unustas õigel ajal ravimit võtta.

Tervishoiutöötajad pidasid väikest ravijärgimust probleemiks ning leidsid, et nutisüsteemidel on suur potentsiaal tõhustada ravimite võtmist ja anda spetsialistidele parem arusaam patsiendi ravimikasutusest. Nende arvates on nutiseadmete arendamisel oluline jälgida patsiendi vajaduste kõrval ka spetsialistide ootusi, mis on seotud tervisenäitajate mõõtmise ja info edastamisega.

Artikli ingliskeelne lühikokkuvõte on leitav SIIT.