Ravimiametil on valminud 2022. aasta ravimi- ja apteegistatistika ning aastaraamat

Ravimiamet avaldab igal aastal oma kodulehel möödunud aasta apteegi- ja ravimistatistika kokkuvõtted.

Põhjalikult saab tutvuda humaanravimite, veterinaarravimite ning apteekide kohta kokkuvõtva statistikaga SIIN lehel. 

Esmakordselt valminud Ravimiameti virtuaalne aastaraamat võtab kokku ameti eelmise aaasta suuremad kordaminekud, annab ülevaate iga osakonna tööst ning avab ka teemasid, mida seniavaldatud kokkuvõtetest ei leidu. 

Ravimiameti aastaraamat on leitav SIIN lehel.