Riskirühmad on end aktiivselt gripi vastu vaktsineerinud

Oktoobri ja novembri jooksul on enam kui 90 000 riskirühma inimest saanud tasuta gripivaktsiini, mis on ligi 80% Tervisekassa varutud vaktsiinidest. Lisaks on üle 40 000 riskirühma välist inimest kasutanud võimalust saada tasuline vaktsiin.

Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv möönis, et enim vajavad gripi vastu kaitset riskirühmad – üle 60-aastased inimesed, üld- ja erihoolekande asutuse teenusel olevad inimesed, kuni 7-aastased lapsed, lapseootel naised ning alaealised, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk tüsistusteks ja raskeks põdemiseks. „On hea meel tõdeda, et Eesti inimene on aina terviseteadlikum ja ennetab grippi haigestumist või raskekujulist põdemist vaktsineerides end gripiviiruse vastu. Siinkohal tuleb tunnustada ka vaktsineerijaid – perearstikeskused, apteegid ja raviasutused on teinud efektiivset tööd,“ tõdes Parv.

Riskirühma inimeste gripi vastu vaktsineerimise eest tasub Tervisekassa, kes on sellel aastal hankinud 113 000 doosi vaktsiini. Inimestele, kes riskirühma ei kuulu, maksab gripivaktsiin 15–30 eurot, sõltuvalt vaktsineerija hinnakirjast. Ravimiameti andmetel on käesolevaks viirushooajaks tasuta gripivaktsiinile lisaks hangitud ka 70 000 doosi tasulist gripivaktsiini, millele saabub detsembri alguses täiendav kogus vaktsiini juurde. Tasulise gripivaktsiini tellimise ja kättesaadavuse eest vastutavad teenuseosutajad.

Gripivaktsiini tellimused tehakse prognoosiga eelnevate aastate koguseid vs realiseerimist ehk vaktsineeritute taset võrreldes. „Kui eelmiseks viirushooajaks telliti 131 000 doosi gripivaktsiini, millest 18 549 doosi jäigi kasutamata, siis käesolevaks hooajaks tehti konservatiivsemalt otsused ennetades vaktsiini ja ressursi kadu, tellides 113 000 doosi riskirühmale mõeldud vaktsiini. Sellest kogusest on enamik teenuseosutajatele laiali jaotatud vastavalt tervishoiuteenuse osutajate tellimustele,” selgitas Parv.

„Tänase seisuga on keeruline prognoosida, kas aasta lõpuks oleme riskirühmadele mõeldud kogu gripivaktsiini ära kasutanud või mitte. Kui aga on neid vaktsineerijaid, kellel on riskirühma gripivaktsiini koguseid juurde tarvis, siis nendega suhtleb Tervisekassa operatiivselt. Tegeleme paralleelselt riskirühmadele mõeldud vaktsiini juurde tellimise protsessiga, mis ennekõike sõltub vaktsiinituru võimekusest. Vastavad kokkulepped on kinnitamisel ning Tervisekassa annab varude täiendamisest oma partneritele teada. Täna võime arvestada, et juba detsembri esimesel nädalal lisandub 7000 lisadoosi riskirühmadele mõeldud gripivaktsiini“ ütles Parv.

Ühtlasi on Tervisekassa otsusel alates 21.11.2023 võimalik teenuseosutajatel vaktsineerida tasulist gripivaktsiini ka riskirühmadele. Vastavad kulud katab Tervisekassa ja riskirühma kuuluva inimese jaoks midagi ei muutu.  

Haigestumise korral:

  • Väldi võimalusel lähikontakte teiste inimestega, eriti riskirühma kuuluvate inimestega;
  • Puhka ja tarbi piisavas koguses vedelikku (soovitatavalt tavalist vett);
  • Kasuta raviks oma arsti poolt välja kirjutatud retseptiravimeid;
  • Kasuta sümptomite (palavik, köha, pea- ja lihasvalu jt) leevendamiseks apteegist saadavaid käsimüügiravimeid.

Allikas: Tervisekassa.ee