Sel nädalal tähistatakse ülemaailmselt apteekrite nädalat

FIP on globaalne organisatsioon, mis esindab farmaatsia eriala, farmatseutilist teadust ja haridust. FIPi visiooniks on kujundada maailma, kus kõigile on tagatud turvaline, efektiivne, kvaliteetne ja kättesaadav ligipääs ravimitele ning tervisetehnoloogiatele ja kus apteekrid koos teiste tervishoiutöötajatega pakuvad patsientidele parimat farmatseutilise hoole teenust.

“Apteekrid on need, kes hoolitsevad parima ravimialase nõustamise pakkumise eest inimestele, toetudes oma kogemusele, teadmistele ja kompetentsile, et meie (meditsiiniline) maailm oleks kõigile parem.” – FIP.

Üle maailma on enam kui neli miljonit apteekri eriala professionaali ja see nädal on hea võimalus oma eriala tutvustada ning fookusesse tuua.