Sellest aastast võimaldatakse tasuta HPV-vastast vaktsineerimist ka 15–18-aastastele

Sellest aastast saavad 12–14-aastaste poiste ja tüdrukute kõrval HPV ehk inimese papilloomiviiruse vastu tasuta vaktsineerida ka kõik 15–18-aastased poisid ja tüdrukud, kes on varem vaktsineerimata. Alaealise vaktsineerimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek, üle 18-aastased saavad teha vaktsineerimisotsuse ise.

"Eestis võimaldati seni tasuta HPV-vastast vaktsineerimist vaid 12–14-aastastele tüdrukutele. Samas on senine tüdrukute vaktsineerimine näidanud, et sageli tekib peres huvi vaktsineerimise vastu alles lapse 15–16-aastaseks saamisel, mil vaktsineerimine oli varem tasuline,” ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst dr Piret Rospu. “Nüüd on tasuta vaktsineerimise sihtrühmi laiendatud ja nii saavad uue võimaluse ka 15–18-aastased, kes on varem vaktsineerimata. Soovitame siiski vaktsineerimist mitte edasi lükata ja teha seda esimesel võimalusel, sest nooremas eas tehtud vaktsineerimine on tõhusam ja pakub pikemaajalist kaitset.”

HPV ohustab nii mehi kui naisi. Eestis diagnoositakse igal aastal enam kui 300 uut HPV-st põhjustatud vähijuhtu, lisaks umbes 3200 HPV põhjustatud vähieelset seisundit ja 1100 genitaaltüügaste juhtu. Kõige enam diagnoositakse HPV põhjustatud emakakaelavähki, levimuselt järgneb suu- ja neeluvähk, mis on enam levinud meeste hulgas.

“HPV on Eestis väga laialt levinud viirus. Ravi selle vastu ei ole, seega on vaktsineerimine ainus tõhus viis kaitsta end nakatumise ja võimaliku vähki haigestumise eest,” ütles Piret Rospu. “Praeguseks on erinevad teadusuuringud kinnitanud, et HPV vaktsiin on ohutu ja väga efektiivne. Vaktsineerimisega saab ennetada üle 90% HPV põhjustatud haigustest. Uuringud kinnitavad, et piisava hõlmatuse korral oleks võimalik saavutada kogu elanikkonnas vähkitekitava viiruse leviku märkimisväärne langus.”

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on Eestis on HPV-vastase vaktsineerimisega hõlmatus vanuserühmiti erinev, kuid aastate jooksul kiirelt kasvanud. “Tasuta vaktsineerimise sihtrühmas on praeguseks HPV-vastase vaktsineerimisega hõlmatus keskmiselt enam kui 60%. Teaduskirjanduse ja teiste riikide kogemuse põhjal on võimalik saavutada elanikkonnas oluline viiruse leviku ja vähki haigestumise vähenemine vähemalt 80%-lise hõlmatuse korral,” ütles Mari-Anne Härma.

“Arvestades, et Eestis hakati tasuta vaktsineerimist võimaldama paljudest riikidest oluliselt hiljem, oleme päris kiiresti saavutanud üsna kõrge hõlmatuse taseme. Loodame, et tasuta vaktsineerimise sihtrühma laiendamine aitab seda veelgi tõsta, et HPV levik ka Eestis langusesse viia,” lisas Mari-Anne Härma.

HPV vastu vaktsineeritakse enamasti koolis. Kooliõde teavitab vaktsineerimise võimalusest ja küsib selleks lapsevanema nõusoleku. Põhjendatud juhtudel on võimalik vaktsineerida ka perearsti juures. Alaealiste vaktsineerimiseks koolis on vajalik lapsevanema nõusolek, kuid perearstikeskuses on võimalik vaktsineerimisel lähtuda nooruki kaalutlusvõimest. Üle 18-aastased saavad otsustada vaktsineerimise üle ise. Lisainfot HPV-vastase vaktsineerimise kohta võib küsida oma kooliõelt ja lugeda veebilehelt: vaktsineeri.ee/hpv 

Allikas: Terviseamet