Sõeluuringute tähtsust ei saa alahinnata

Tervise Arengu Instituut annab teada, et 2019. aastal avastati iga viies rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi juht just sõeluuringu kaudu. 

2019. aastal osales rinnavähi sõeluuringus peaaegu 56% kutsututest, kellest 249 naisel leiti rinnavähk. Emakakalavähi sõeluuringus osalejate protsent kutsututest jäi 46% juurde, uuringu käigus leiti vähk 25 naisel ning lisaks avastati vähieelsed muutused 34 juhul. Jämesoolevähi skriinimisel osales samal aastal 54% kutsututest, kellest 111 inimesel leiti vähk olevat ning 583 avastati vähieelsed muutused. 

Sõeluuringute käigus avastud vähijuhtude arv oli 2019. aastal suurim hetkest, mil 2015. aastal loodi sõeluuringute register. Registri juhi Vahur Hollo sõnul on haiguse sõeluuringu kaudu avastamisel mitu plussi: "Sõeluuringul avastatud vähipatsientide ravi tulemus on võrreldamatult parem nendest, kes pöördusid arsti poole kaebustega. Lisaks varasemas staadiumis diagnoositavale vähihaigusele võimaldab emakaela- ning jämesoolevähi sõeluuring avastada ja ravida tekkinud haiguslikud muutused juba vähieelses staadiumis, mille korral ravi on efektiivne ning tervistumine on täielik.“