Sõeluuringutel osalejate arv on tõusnud

Tervise Arengu Instituut analüüsis, kuidas on sõeluuringutest osavõtt muutunud 2020. ja 2021. aastate võrdluses. Kolme haiguse sõeluuringutes osalejate andmete võrdlusest selgus, kuidas on sihtrühmad maakonniti osalenud rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi ennetavates uuringutes. 
 
Rinnavähieelne sõeltestimine 

2021. aastal moodustus rinnavähi sõeluuringu sihtrühm 82 812 naisest, kellest osales testimises ligi 48 000 naist. Kui 2020. aastal oli hõlmatuse protsent sihtrühmast 52,2% ja 2021. aastal 57,9%, siis on rinnavähi osas testitud naiste arv tõusnud 5,7%. Kõige aktiivsemalt käidi end testimas Saaremaa, Jõgevamaa ja Hiiumaa maakondades. 

Emakakaelavähieelne sõeltestimine 

Ennetavalt käis eelmine aasta end emakakaelavähi osas testimas üle 37 500 naise, mis sihtrühmast moodustas poole, 50,6%. Veel aasta varem ehk 2020. aastal oli hõlmatuse protsent sihtrühmast 42,2%, mis näitab samuti testitute arvu tõusu sihtrühmas 2021. aastal. Aktiivsemalt osalesid jämesoolevähi sõeluuringus Hiiumaa ja Saaremaa naised. 

Jämesoolevähieelne sõeluuring

2021. aastal moodustus jämesoolevähi sõeluuringu sihtgrupp 85 308 mehest ja naisest, kellest osales testimises üle 40 tuhande inimese, mis hõlmatuseks teeb 47,5%. Aasta varem oli hõlmatus 49,5% ehk veidi langes osaluse protsent võrreldes 2020. aastaga. Kõige aktiivsemalt osalesid inimesed Jõgeva-, Põlva ja Tartumaalt. 

Eelmisel aastal laiendati võimalusi, et võimaldada sihtgrupi inimestele sõeluuringutes osalemiseks neile sobivamaid võimalusi. Nii said esmakordselt ennetavas testimises osaleda ravikindlustamata isikud, tegutsema hakkas kolmas mammograafiabuss, kasutusele võeti emakakaelavähi testimisse uus esmatest, ka võimaldati osadele naistele pilootprojekti raames kodus end testi. 

Tervise Arengu Instituut juhib tähelepanu, et 2022. aasta sõeluuringutes osalemine on veel käimas, seega tuleks hoolikalt veenduda, kas on naistel või meestel nende sünniaasta kutsutute hulgas ja broneerida aeg sobivas tervishoiuasutuses.

Rohkem infot TAI kodulehelt.