Sotsiaalministeeriumi juurde luuakse esmatasandi tervishoiu nõukogu

Sel kevadel andis toonane tervise- ja tööminister teada, et alustatakse arengukava koostamisega, et seada esmatasandi arengusuunad aastani 2035. Eeskätt veavad arengukava koostamist sotsiaalministeerium koos Eesti Perearstide Seltsiga. Samuti kaasatakse kava koostamisse veel mitmeid muid sektori esindajaid, sh patsientide, õdede, ämmaemandate, füsioterapeutide, eriarstide ning erialaseltside, aga ka kõrgkoolide, apteegisektori, kogukondade ja riigiesindajate eestkõnelejad.

Et kava koostamine sujuks, siis tervikliku pildi saamiseks on nõukogule ette nähtud erinevad ülesanded. "Nõukogu ülesandeks on kujundada Eesti esmatasandi tervishoiu kui terviku seisukohad valdkonda oluliselt puudutavates küsimustes ning teha tervise- ja tööministrile ettepanekuid tervishoiu arendamiseks ja vajadusel õigusaktide muutmiseks. Samuti on nõukogu ülesandeks toetada esmatasandi tervishoiu arengukava koostamist ja elluviimist", vahendab Med24.ee

Nõukogu koosseis: 

Nõukogu esimees: Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna esindaja
Aseesimees: Eesti Perearstide Seltsi esindaja

Liikmed: 

 apteegisektori esindajana põhiliige Tartu Ülikooli farmaatsia instituudist, asendusliige Eesti Proviisorapteekide Liidust; esindaja arstide liidust, füsioterapeutide liidust, haigekassast, haiglate liidust, hambaarstide liidust, linnade ja valdade liidust, perearstide seltsist, psühholoogide liidust, puuetega inimeste kojast, tervisedenduse ühingust, töötervishoiuarstide seltsist, vaimse tervise ja heaolu koalitsioonist, õdede liidust, ämmaemandate ühingust. Erakorralise meditsiini valdkonnast esindajana põhiliige Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsist, asendusliige Eesti Kiirabi Liidust. MTÜ Eesti Noored Perearstid esindaja, sotsiaalministeeriumi esindaja, terviseameti esindaja, tervishoiu kõrgkoolide esindajana põhiliige Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, asendusliige Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ning Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi esindaja.

Lähemalt saab lugeda Med24.ee lehelt.