Sügisest saab Eestis õppida farmatseudiks inglise keeles

2020. aasta septembrist avatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ingliskeelne farmatseudi õppekava, mis on ainuke omataoline kogu Baltikumis. Õppetöö uuel õppekaval toimub inglise keeles ning nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Kokku võetakse vastu 20 uut õppurit.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul lähtub uus inglise keelne farmatseudi õppekava kõrghariduse rahvusvahelistumise eesmärkidest: "Uus õppekava valmis institutsionaalse arengumeetme ASTRA toel ning tegemist on kõrgkooli esimese inglise keelse täismahus õppekavaga," sõnab Ernits. Ta lisab: "Teenindussfääris on vaja mitut keelt oskavaid spetsialiste ning uus õppekava pakubki sellist võimalust."

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja Lilian Ruubeni sõnul on aga uue õppekava avamine ainulaadne võimalus omandada farmaatsia-alane haridus nii Eestis kui ka kogu Baltikumis inglise keeles: "Õppekava keskendub eelkõige ravimitega seotud teadmistele ja patsiendikesksele nõustamisele." Ruubeni sõnul on õppimine ja õpetamine õppijakeskne, sisaldades palju nii praktilist osa kaasaegsetes laborites kui ka töökeskkonnas: "Õpetamisel kasutatakse põnevaid ja efektiivseid meetodeid ‒ simulatsioonõpet, probleemõppe komponente ja mitmeid teisi kaasahaaravaid meetodeid," sõnab ta.  

Rohkem infot farmatseudi uue õppekava ja sisseastumistingimuste kohta leiab lehel https://ttk.ee/en/howtoapply.

2020. aasta suvise vastuvõtu üldinfo on leitav aadressilt https://ttk.ee/et/vastuvott.