Täna tähistatakse Euroopa antibiootikumi päeva

Euroopa antibiootikumi päev on iga-aastane Euroopa rahvatervise algatus, mis toimub 18. novembril, et tõsta teadlikkust antibiootikumiresistentsuse ohust rahvatervisele ja antibiootikumide mõistliku kasutamise tähtsusest. 

Mis on antibiootikumide resistentsus? 

Antimikroobne resistentsus (AMR) on mikroobide (viiruste, bakterite, seente ja algloomade) võime muutuda vastupanuvõimeliseks seni toiminud antimikroobsetele preparaatidele (nt. antibiootikumid).  

Eesti teeb koostööd näiteks Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega (ECDC), mis hõlmab endas iga-aastast AMR seiret, et kaardistada tänane AMR olukord. Sotsiaalministeeriumi kodulehel on võimalik tutvuda uuringuga "Antibiootikumiresistentsuse levikuteed ja resistentsuse ohjamise võimalused", mis annab ülevaate resistentsuse olukorrast Eestis. 

Antibiootikumide ja nende kasutamisest tingitud resistentsusega seotud teemadest saab rohkem lugeda Tartu Ülikooli lehelt