Tartu Ülikool hakkab parendama patsiendiohutust

Patsiendiohutuse uurimise projektijuhiks on sisehaiguste kaasprofessor Kaja Põlluste, kes selgitas, et eesmärk on tagada patsiendile osutatava abi kvaliteet ja ohutus. Selleks on oluline tervishoiutöötajate oskus ohuolukord ära tunda ja õigesti reageerida. Koostöös Eesti Haigekassaga töötatakse välja ravijuhendeid ja ravikvaliteedi indikaatoreid.
Kaja Põlluste lisab:  "Järgmise viie aasta teadustöö prioriteedid on tervishoiuasutuste patsiendiohutuskultuur ja patsiendiohutuse parandamise strateegiad, patsiendi raviteekonnad ning tervishoiutöötajate pädevus ja koolitusvajadus patsiendiohutuse valdkonnas." 

Põlluste lisas, et patsiendiohutust on üsna vähe uuritud, seega jagub uurimisküsimusi nii meditsiinivaldkonna teadlastele kui teistele valdkondadele. 

Dokument valmis Euroopa Komisjon programmist „Horisont 2020“ rahastatava projekti „Patsiendiohutuse uurimiskeskuse arendamine Tartu Ülikoolis”  (PATSAFE) raames. 

Dokumenti saab täispikana lugeda SIIT