Tervisekassa tasus eelmisel aastal 885 800 inimese soodusravimite eest

Aastal 2022 hüvitas Tervisekassa kokku 9,5 miljonit soodusretsepti. Inimese enda tasuda jäi keskmiselt 6,4 eurot ja Tervisekassa kanda jäi keskmiselt 17,5 eurot retsepti kohta.

Tervisekassa toel hakati eelmisel aastal hüvitama kolme uut ravimit, mis on mõeldud vaimse tervisega seotud haiguste raviks nagu raske depressioon, skisofreenia ja aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Lisaks eelnevale laienes ravimite loetelu ka südamepuudulikkusega patsientidele ning hulgiskleroosi ja fibroseerivaid kopsuhaiguseid põdevatele patsientidele. Lisandusid veel ka vähiravimid kodus kasutamiseks ning ka haiglaravi jaoks.

Kui vaadata milliseid ravimeid kõige rohkem hüvitati, siis esikohal olid kasvajaliste haiguste ning südame- ja veresoonkonna haiguste ravimid.

Loetelu ravimitest, mida Tervisekassa aitab maksta on kirjas soodusravimite loetelus ja seda nimekirja uuendatakse kord aastas.

„Kõige suurem tervishoiukulu inimeste jaoks tuleb tihtipeale retseptiravimite ostust, eriti krooniliste haigustega ja eakatel inimestel. Just neile on suuremat soodustust pakkuv täiendav ravimihüvitis olnud suureks toeks. Selle lisasoodustusega, mida saab alates 100 eurost, soovimegi tagada, et vajalik ravim ei jääks inimestel raha pärast ostmata, “ ütles Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juht Erki Laidmäe.  

Täiendav ravimihüvitis kehtib automaatselt. See tähendab, et ravikindlustatud inimene saab täiendava soodustuse koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi väljaostmisel.