Tubaka- ja nikotiinitööstuse taktikad tekitavad noortele sõltuvuse kogu eluks 

Noored kasutavad e-sigarette paljudes riikides sagedamini kui täiskasvanud.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja STOP, ülemaailmne tubakatööstuse järelevalveorgan, avalikustas 23.mail aruande "Järgmise põlvkonna sõltuvusse meelitamine," mis toob esile, kuidas tubaka- ja nikotiinitööstus kavandab tooteid, viib läbi turunduskampaaniaid ja püüab kujundada poliitilist keskkonda, et aidata neil maailma noori sõltuvusse viia.

See toimub vahetult enne 31. mail tähistatavat ülemaailmset tubakavaba päeva, kus WHO võimendab noorte hääli, kes kutsuvad valitsusi üles kaitsma neid tubaka- ja nikotiinitööstuse sihtmärgiks olemise eest.

Aruanne näitab, et kogu maailmas kasutab hinnanguliselt 37 miljonit 13–15-aastast last tubakat ning paljudes riikides on e-sigarettide kasutamise määr noorukite seas kõrgem kui täiskasvanutel. WHO Euroopa regioonis teatas 20% küsitletud 15-aastastest, et nad on viimase 30 päeva jooksul e-sigarette kasutanud.

Hoolimata tubaka kasutamise vähendamise märkimisväärsest edusammust, kujutavad e-sigarettide ja muude uute tubaka- ja nikotiinitoodete ilmumine tõsist ohtu noortele ja tubaka kontrollile. Uuringud näitavad, et e-sigarettide kasutamine suurendab tavaliste sigarettide kasutamist, eriti mittesuitsetavate noorte seas, peaaegu kolm korda.

"Ajalugu kordub, kuna tubakatööstus püüab meie lastele sama nikotiini müüa erinevas pakendis," ütles WHO peadirektor Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Need tööstused sihivad aktiivselt koole, lapsi ja noori uute toodetega, mis on sisuliselt kommimaitseline lõks. Kuidas saavad nad rääkida kahjude vähendamisest, kui nad turustavad neid ohtlikke, tugevalt sõltuvust tekitavaid tooteid lastele?"

Need tööstused jätkavad oma toodete turustamist noortele ahvatlevate maitsetega nagu kommid ja puuviljad. Uuringud Ameerika Ühendriikides on leidnud, et üle 70% noortest e-sigarettide kasutajatest loobuks, kui tooteid oleks saadaval ainult tubakamaitselisena.

"Need tööstused kavandavad teadlikult tooteid ja kasutavad turundusstrateegiaid, mis meeldivad otseselt lastele," ütles WHO tervise edendamise direktor Dr Ruediger Krech. "Lastele meeldivad maitsed nagu suhkruvatt ja näts, kombineerituna stiilsete ja värvikate kujundustega, mis meenutavad mänguasju, on silmakirjalik katse noori nende kahjulike toodete sõltuvusse meelitada."

Need petlikud taktikad toovad esile tungiva vajaduse tugevate regulatsioonide järele, et kaitsta noori kogu elu kestva kahjuliku sõltuvuse eest.

WHO kutsub valitsusi üles kaitsma noori tubaka, e-sigarettide ja muude nikotiinitoodete tarvitamise eest, keelates või rangelt reguleerides neid tooteid. WHO soovitused hõlmavad 100% suitsuvabade siseruumide avalike kohtade loomist, maitsetega e-sigarettide keelamist, turunduse, reklaami ja edendamise keeldu, kõrgemaid makse, avalikkuse teadlikkuse tõstmist tööstuse petlike taktikate kohta ning noorte juhitud haridus- ja teadlikkuse tõstmise algatuste toetamist.

"Sõltuvuses noored tähendavad tööstusele eluaegset kasumit," ütles STOPi direktor Jorge Alday Vital Strategies’ist. "Seetõttu lobib tööstus agressiivselt, et luua keskkond, mis teeb noortel odavaks, ahvatlevaks ja lihtsaks sõltuvusse sattuda. Kui poliitikakujundajad ei tegutse, võib praegune ja tulevane põlvkond silmitsi seista uue kahjude lainega, mida iseloomustab sõltuvus ja paljude tubaka- ja nikotiinitoodete, sealhulgas sigarettide, kasutamine."

Noored aktivistid üle maailma võtavad seisukoha tubaka- ja nikotiinitööstuse hävitava mõju ja manipuleeriva turunduse vastu. Nad paljastavad neid petlikke praktikaid ja seisavad oma tubakavaba tuleviku eest. Noorteorganisatsioonid üle kogu maailma osalesid viimases Maailma Terviseorganisatsiooni tubakakontrolli raamkonventsiooni osapoolte konverentsi (COP10) istungil, et edastada poliitikakujundajatele võimas sõnum: "Tulevased põlvkonnad mäletavad teid kas kui neid, kes neid kaitsesid, või kui neid, kes ebaõnnestusid ja seadsid nad ohtu."

Dr Tedros tunnustas 2024. aasta ülemaailmse tubakavaba päeva auhindade saajatena järgmisi noorteorganisatsioone:

  • Tais asuv Thailand Youth Institute
  • Nigeerias asuv Tobacco Abstinence Club
  • Argentinas asuv Campaign for Tobacco-Free Kids

Need inspireerivad noored juhid kaitsevad oma põlvkonda tööstuse eest, kes näeb neid kasumina, mitte inimestena.

Tehes koostööd, saavad valitsused, rahvatervise organisatsioonid, kodanikuühiskond ja volitatud noored luua maailma, kus järgmine põlvkond on vaba tubaka- ja nikotiinisõltuvuse ohtudest.

Allikas: World Health Organization- Pressiteade 23.mai.2024