Vähitõrje tegevuskava elluviimine vajab teadlaste tuge

Aprilli lõpus avaldas Tervise Arengu Instituut Eesti vähijuhtude kohta raporti, mille järgi on Eestis aina vähem vähivorme, mille elulemusnäitajad
jäävad alla Põhjamaadele. Siiski kehtib see teatud vähkide korral, kus raviks rakendadakse eri raviliikide kombineerimist.

"Mahajäämust Põhjamaade tasemest näeb esmajoones selliste vähkide puhul, mille puhul sõltub prognoos sellest, kui vara vähk avastatakse. Just seetõttu on varane avastamine uue, alates 2021. aasta aprillist kehtiva vähitõrje tegevuskava üheks prioriteediks, kõrvuti tõhusa vähiennetuse, vähiravi kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise ning patsientide ja nende lähedaste elukvaliteedi tõstmisega. Vähitõrje tegevuskava 2021–2030 on ekspertide hinnangul sisutihe dokument, millele on pandud palju lootusi", kirjutab TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja Kaire Innos.

Kuidas ja miks täpsemalt aitavad teadlased eest vedada vähitõrje tegevuskava elluviimist, saab lugeda arvamusloost